De Boodschap
Kabinet van de President

Gezond fiscaalbeleid van eminent belang om economie gezond te maken

In Suriname worden belastingen geheven op basis van richtlijnen in de wet. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze belastingwetten en heeft tot taak de belastingen, zoals de inkomstenbelasting, te heffen en te innen zodat de belastinggelden in de staatskas terechtkomen. De Belastingdienst voert ook de controle uit op de naleving van de belastingwetten. Belastingdeskundige Roy Rijger heeft op 27 april tijdens een presentatie voor president Chandrikapersad Santokhi, de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), de Belastingdienst en andere relevante actoren, benadrukt hoe de overheid beter kan verdienen op basis van de economische activiteiten die nu plaatsvinden in Suriname. Ook heeft de fiscaal jurist aangeven hoe de overheid belastingen effectiever kan inzetten als instrument om economische ontwikkeling te stimuleren.

In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname merkt Rijger op dat belastingen ingezet kunnen worden om buitenlandse investeerders aan te trekken, maar ook om de economie te diversificeren. “De rode draad van mijn verhaal is dat opeenvolgende regeringen nooit goed hebben begrepen wat gezond fiscaalbeleid is. Als je dat beleidsmatig niet goed begrijpt, zal de uitvoeringsorganisatie het ook niet aankunnen.” De deskundige geeft aan dat de Belastingdienst in deze niets kan worden verweten. “De overheid moet eerst goed begrijpen wat gezond fiscaalbeleid is. De tweede stap is dan om de juiste organisatie met de ideale capaciteit op te zetten om vervolgens de belastingmiddelen binnen te halen.”

De belastingexpert heeft tijdens de presentatie zijn licht laten schijnen op importante aspecten zoals fiscale uitdagingen, herziening van het belastingstelsel, belastinghervorming en foreign direct investment. Hij onderstreept tijdens het vraaggesprek dat wetgeving ook van cruciaal belang is om belastingen effectief in te kunnen zetten om de economie te ontwikkelen. Rijger: “De organisatie moet fundamenteel verbeterd worden om het werk goed te kunnen doen. Wetgeving, die modern is ingericht, is een heel belangrijk aspect. De overheid heeft ook een hele zware verplichting om de besteding van belastingmiddelen effectief in te zetten. Als de besteding van de middelen niet effectief is, gaan burgers belastingontwijkend gedrag vertonen.”

De fiscaal jurist beklemtoont dat er grote verbeterslagen moet worden gepleegd. “Het begint niet bij de uitvoering bij de Belastingdienst. Geld ligt niet voor het oprapen. Verbeteringen moeten eerst op beleidsniveau plaatsvinden.” Rijger heeft ook gesproken over belastingharmonisatie. Dit is belangrijk voor het aantrekken van investeerders. “Als je op belastingniveau niet harmoniseert, kan je ook geen single market creëren.” De belastingdeskundige vertelt verder dat het goed is dat Suriname binnen de Caricom het belastingverdrag nog niet heeft getekend. Volgens hem voldoet het verdrag onvoldoende aan de aspiraties die Suriname als land moet hebben. President Santokhi heeft aangegeven dat een follow-up presentatie van belang is. Er zal verder overleg plaatsvinden hoe diverse adviezen en deskundige suggesties van de belastingdeskundige geïmplementeerd kunnen worden.