De Boodschap
Kabinet van de President

Gezondheidsinstanties staan stil bij Wereld Nieren Dag

Op donderdag 10 maart is het Wereld Nierendag. Op deze dag worden wereldwijd activiteiten ontplooid om mensen bewust te maken van het belang van onze nieren voor de algehele gezondheid. In dit kader organiseerde het Nationaal Nierdialyse Centrum onderdeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo in samenwerking met de Nierstichting Suriname, ’s Lands Hospitaal en het BOG een voorlichtings- en preventieactiviteit. Het thema was “Kidney Health for All: Bridge the Knowledge Gap to better Kidney care” (Niergezondheid voor iedereen: overbrug de kenniskloof naar betere nierzorg). Hiermee wordt getracht om voorlichting en bewustzijn over niergezondheid te vergroten en om de grote kenniskloof op het gebied van nierziekte op alle niveaus van nierzorg te verkleinen. Door gebrek aan kennis over nierzorg verliest men de strijd tegen nierziekte en verhoogt zich de kans op sterfte als gevolg daarvan.

 

Directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul geeft aan dat onze nieren heel belangrijk zijn. Zij zorgen ervoor dat de afvalstoffen van het lichaam verwijderd worden. De nieren reguleren de vochtbalans en zorgen voor de omzetting van vitamine D. Ook zorgen zij ervoor dat onze rode bloedcellen op niveau zijn. “Dit zijn de belangrijke functies die de nieren aan ons biedt”, laat de directeur weten. Hij voegt eraan toe dat een mens theoretisch gezien met slechts één nier kan leven. Als beide nieren beschadigd zijn, functioneren zij niet meer zoals dat moet. De afvalstoffen gaan zich ophopen in het lichaam en dit zorgt voor een heleboel klachten. Om deze klachten te voorkomen moeten wij erop letten geen hoge bloeddruk en suikerziekte te krijgen. Deze twee chronische ziekten kunnen onze nieren aantasten. “Door ons gedrag kunnen wij ervoor zorgen dat wij deze ziekten niet oplopen. En dat kan door een gezonde leefstijl op na te houden”, zegt de functionaris. Hij adviseert om genoeg te bewegen, een gezond dieet te volgen en voldoende water te drinken. Met zo een gezonde leefstijl, zorg je ervoor dat je ten eerste de kans op het oplopen van zo een chronische ziekte verkleint en kun je voorkomen dat je organen beschadigd worden. Als je organen al beschadigd zijn, dan kun je met een gezonde leefstijl de kans verkleinen dat dit verergerd.

Het is gebleken dat de samenleving niet bewust is van het belang van onze nieren. Deze awareness moeten we bij de mensen kweken, zodat zij ervan bewust worden dat wij goed moeten zorgen voor onze nieren”, zegt Syntyche Johnson, Dialyse technician tevens voorzitter van de commissie, die belast is met de opendag. Bezoekers konden de status van hun gezondheid laten controleren zoals bloeddruk en glucose. Verder werd informatie verschaft over HIV/Aids en niertransplantatie. Johnson geeft aan dat de dag meer bedoeld was voor mensen die geen nieraandoeningen hebben, zodat zij waakzaam zijn en gezond leven. Door juiste informatie kan men een gezonde nier behouden.