De Boodschap
Kabinet van de President

Handboek Constitutioneel Recht Suriname gepresenteerd

In een volle zaal is gisteren, 3 augustus 2023, het Handboek Constitutioneel Recht Suriname, geschreven door Hugo Fernandes Mendes gepresenteerd aan president Chandrikapersad Santokhi en assembleevoorzitter Marinus Bee. Advocaat Serena Muntslag-Essed is coauteur van het boek. Daarnaast hebben diverse juristen een bijdrage geleverd aan de totstandbrenging van het boekwerk. Bij de presentatie waren naast het staatshoofd en de assembleevoorzitter ook diverse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, waaronder leden van het staande en zittende magistratuur en juristen.

Auteur Fernandes Mendes gaf bij de presentatie een uitgebreide uiteenzetting van de totstandkoming van Constitutioneel Recht in Suriname. Het boek moet volgens hem bijdragen aan de algemene kennis en inzicht over de constitutie in Suriname en de naleving van de Grondwet vergroten. Hij merkt op dat de rechterlijke macht in Suriname een constante factor is in relatie tot de andere triasmachten. “De rechterlijke macht is onafhankelijk en professioneel en dient als hoeder van de rechtsstaat en democratie in ons land. Het Constitutioneel Hof is ondanks haar vrij jong bestaan een begrip geworden en bewaakt de naleving van de Grondwet”, stelt Mendes. Echter zijn er volgens hem ook uitdagingen. De Grondwet is onvolmaakt, het kiesrecht is in zwaar weer en institutionele versterking vereist. Advocaat Muntslag-Essed is in het boek ingegaan op grondrechten in Suriname en gaf middels een presentatie een uiteenzetting hierover.

President Santokhi toonde zich bijzonder ingenomen met het boek. “Er is een staatsrechtelijke discussie gaande in de samenleving over de nadere inrichting van ons staatsbestel. Het boek komt dus op de juiste tijd”, aldus het staatshoofd. De president merkte verder op dat Fernandes Mendes al ruim veertig jaar zijn bijdrage levert aan Suriname en sprak de hoop uit dat de auteur door zal gaan. Het staatshoofd sprak ook zijn dank uit aan het volledige team voor de inspanningen bij de totstandkoming van het boek.

Het Handboek Constitutioneel Recht Suriname omschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van Suriname als staat, de staatsinstellingen en hun onderlinge verhouding, de parlementaire democratie, het kiesstelsel, de grondrechten, de ontwikkeling van decentralisatie en de staat van internationale betrekkingen. Dit handboek is niet alleen bedoeld voor studenten en juristen op het gebied van Constitutioneel Recht, maar ook voor professionals die werkzaam zijn bij de rechterlijke macht en de advocatuur.