De Boodschap
Kabinet van de President

India geeft invulling aan medicamentenbehoefte Suriname

De regering van de Republiek India heeft haar woord gehouden om Suriname tegemoet te komen in de medicamentenbehoefte van het land. Middels de zending van 10 containers met verschillende geneesmiddelen geeft de regering van het Aziatische land verder invulling aan de relatie met Suriname, in dit geval in de gezondheidssector. De geste van India is het resultaat van een verzoek dat door de Surinaamse regering was gedaan. De Indiase ambassadeur Shankar Balachandran heeft op maandag 7 augustus 2023 namens de regering van zijn land de symbolische overhandiging gedaan aan president Chandrikapersad Santokhi, minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid en Maaltie Sardjoe, directeur van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS). 

Het geheel vond plaats op het Kabinet van de President, waar president Santokhi zich ingenomen toonde met de schenking. Hij memoreerde het bezoek van president Draupadi Murmu in juni aan Suriname en zegt dat de geste het resultaat is van het wederzijdse bezoek van beide staatshoofden aan elkaars land. Hiermee zijn volgens president Santokhi zowel de politieke als vriendschappelijke banden versterkt. Hij wijst erop dat er begin dit jaar een aantal intentieverklaringen zijn getekend, waaruit verschillende projecten voortvloeien. Zo zijn in Nickerie de pompgemalen in de Clarapolder en Nieuw Nickerie gerehabiliteerd en de eerste stappen gezet voor een Ayurvedisch medisch systeem in het district. Het staatshoofd ziet voordelen in de relatie met India: middels de projecten zal werkgelegenheid gecreëerd worden en financiële verbetering optreden, daarnaast zal de medicijnendonatie bijdragen aan een betere gezondheid.

Suriname heeft op basis van zijn behoefte een lijst van ongeveer 22 medicamenten ingediend, met name geneesmiddelen die in de eerstelijnszorg worden gebruikt, zoals antibiotica, hoge bloeddruk tabletten en andere noodzakelijke preparaten. De Indiase overheid heeft hier goedkeuring aan gegeven. Vervolgens is er een traject geweest van voorbereiding en overleg tussen instituten. Het proces tussen het verzoek en de ontvangst van de medicamenten heeft ongeveer twee maanden geduurd. Minister Ramadhin geeft aan dat het om medicijnen gaat waarvan het gebruik in Suriname bekend is. De geneesmiddelen zullen na afstemming met desbetreffende instituten verstrekt worden aan kwetsbare groepen. De distributie naar gezondheidsinstanties zal in overeenstemming met het BVGS plaatsvinden.

Volgens de minister gaat het om vrij nieuwe medicamenten die minimaal twee jaar houdbaar zijn. De bewindsman geeft ook aan dat de donatie, die een waarde van ongeveer een half miljoen US-dollars heeft, geplaatst moet worden in het kader van het Indiase Emergency Relief Program. Op de Indiase overheid is een beroep gedaan om dit programma in Suriname te continueren, zodat het land gegarandeerd mag blijven van medicamentenvoorziening. De bewindsman laat ook optekenen dat er momenteel gesprekken worden gevoerd met een aantal grote bedrijven in het Aziatische land op het gebied van medicijnenvoorziening. Er is volgens hem niet alleen behoefte aan medicamenten, maar ook verbruiksartikelen. “We kijken ook hiernaar uit, zodat er continuïteit is in de zorg”, aldus minister Ramadhin.