De Boodschap
Justitie & Politie

Instelling Task Force door IMT KPS

De waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS), de commissaris van politie Ruben Kensen heeft op donderdag 5 mei de Task Force, “Law and Order” ingesteld.
Deze Task Force is onder meer belast met het coördineren van joint veiligheid operaties op landelijk niveau met als doel:

  • Het versterken van de slagkracht van de politie.
  • Het brengen van structuur in de verschillende politionele interventies.
  • Een integraal- en gecoördineerde criminaliteitsaanpak.

Met de instelling van deze Task Force zal invulling worden gegeven aan het Zero Tolerance beleid, waarbij de wettelijke bevoegdheden van de politie meer zullen worden uitgeoefend.
Op de samenleving wordt een beroep gedaan mee- en samen te werken met de politie om de criminaliteit in al haar vormen terug te dringen.
Schroomt u niet om misstanden die zorgen voor een onveilige situatie door te geven aan het Command Center (beter bekend als de Meldkamer) op het nummer 115, de gratis tip lijn 179 of het dichtstbijzijnde politiebureau.