De Boodschap
Kabinet van de President

Integer financieel stelsel creëert economische stabiliteit

“Een integer financieel stelsel maakt het voor investeerders aantrekkelijk om in een land te investeren. Er is dan sprake van een gezond investeringsklimaat en dat creëert economische stabiliteit.” Dit zegt Harm Groot Kormelink in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Groot Kormelink is expert en Client Director Know Your Customer (KYC) van het wereldwijd gerenommeerd financieel adviesbureau Delta Capita. Hij reageert op de positieve beoordeling die Suriname onlangs heeft gehad van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) op de 40 aanbevelingen, waaraan het land moest voldoen om blacklisting in het kader van witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

Groot Kormelink vertoeft dezer dagen samen met David Zwarts (Head of Delta Capita Academy) wederom in Suriname in verband met een Bootcamp die op zaterdag 9 december samen met Winston Wilson en Brigitte Wong Tham Soeng, respectievelijk Senior Partner en directeur, van de TABTO Group, aan professionals in het KYC- en Anti-Money Laundering (AML)-domein verzorgd zal worden. De Bootcamp volgt op de nationale compliance congressen, die beide organisaties eerder hebben georganiseerd.

Groot Kormelink noemt de beoordeling een mijlpaal, maar waarschuwt voor verslapping. Het is daarom van belang dat poortwachters van het financiële systeem getraind en up-to-date gemaakt worden, hetgeen zaterdag tijdens de Bootcamp zal gebeuren. De expert legt er de nadruk op dat vooral de wetten die aangenomen zijn, op een juiste en uniforme manier worden geïmplementeerd en effectief uitgevoerd. Delta Capita en TABTO Group leveren met de Bootcamp een bijdrage aan het optimaliseren van het Surinaamse financiële stelsel en zorgen tevens ervoor dat financiële en niet-financiële instellingen aan compliance blijven voldoen, zodat Suriname gevrijwaard blijft van blacklisting.

Hij zegt dat er een gezamenlijk vertrekpunt moet zijn om te voldoen aan de internationale standaarden, daarom zullen tijdens de Bootcamp ook de nationale en internationale actualiteiten naast elkaar gelegd worden. Groot Kormelink legt uit dat er een correlatie is tussen het op orde hebben van het financiële stelsel en welvaart. “Wanneer het financiële stelsel integer is, is het investeringsklimaat optimaal en kunnen externe investeerders actief worden in Suriname. Dit zorgt dan weer voor een dalend inflatiecijfer.” Om deze beweging voort te zetten is niet alleen goed bestuur van belang, maar ook het trainen van poortwachters.