De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Interdepartementale commissie Revisie BFB-handboek presenteert wijzigingen

Het Begroting Financieel Beheer (BFB) – handboek wordt opnieuw herzien, na de laatste revisie in 2016, vanwege verschillende ontwikkelingen sindsdien. Jennifer Jozefzoon – Wachter, onderdirecteur van het onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), benadrukt dat regelmatige herzieningen noodzakelijk zijn om Districtsadministrateurs goede richtlijnen te bieden voor financieel beheer.

Om deze herziening te bewerkstelligen, is een interdepartementale commissie genaamd  Commissie Revisie BFB opgericht. Deze commissie, bestaande uit medewerkers van zowel ROS als Financiën, heeft ongeveer zes maanden gewerkt om te bepalen welke wijzigingen noodzakelijk zijn.

Op 15 februari werden de voorgestelde wijzigingen gepresenteerd in het Lalarookh gebouw aan de directie en vertegenwoordigers van de Ministeries van ROS en Financiën, evenals de Districtsadministrateurs van verschillende commissariaten. De presentatie werd geleid door Jay Ragghoe, het waarnemend hoofd van Districtsbestuur Inkomsten en Uitgaven (DIU). Hij legde uit dat het BFB-handboek een handleiding is voor de districten, waar de districtscommissarissen en Da’s mee moeten werken. Het bevat richtlijnen voor financiële zaken, zoals het innen of uitgeven van gelden en het opstellen van rapportages over het bestedingsplan.

Elk commissariaat krijgt een bepaald bedrag van het Ministerie van ROS als onderdeel van het beleidsplan dat zij indienen. Het handboek bevat standaarden voor het opstellen van dit beleidsplan, waarbij enkele beperkingen worden bijgewerkt.

Tijdens de presentatie zijn de voorgestelde veranderingen toegelicht, en de Da’s hadden de gelegenheid om vragen te stellen en suggesties te doen. Ragghoe gelooft dat de voorgestelde verruiming zal leiden tot een efficiëntere uitvoering van de procedures die de Da’s moeten volgen, wat uiteindelijk stagnatie zal verminderen.