De Boodschap
Kabinet van de President

Jongeren Platform presenteert stand van zaken aan president Santokhi

De leden van het Jongeren Platform hebben een overleg gehad met president Chandrikapersad Santokhi. Het platform werd vorig jaar geïnstalleerd met als doel het in kaart brengen van jongerenorganisaties in Suriname, alsook het monitoren van de organisaties en hun projecten. De meeting heeft plaatsgevonden op maandag 22 januari 2024 op het Kabinet van de President

Tijdens deze bijeenkomst tevens eerste verslaggeving van het platform heeft voorzitter Dravin Gangarampanday een presentatie gegeven over de diverse knelpunten waarmee de jongeren in verschillende districten te kampen hebben. Enkele daarvan zijn werkgelegenheid, sportaccommodatie, hangjongeren en studiefaciliteiten. Sinds de installatie zijn de leden op zoek gegaan naar de jongerenorganisaties, waarvan enkelen al in kaart zijn gebracht. “Er wordt een registratie link gelanceerd waarop de jongerenorganisaties zich kunnen registeren. Zo worden alle organisaties in kaart gebracht om vervolgens samen te werken aan oplossingen voor de problemen”, aldus de voorzitter.

President Santokhi was zeer ingenomen met de initiatieven en benadrukte dat het platform goed werk heeft verzet. “Ik kijk uit naar de verdere voorstellen en structurele oplossingen”, aldus het staatshoofd.