De Boodschap
Kabinet van de PresidentSociale Zaken & Volkshuisvesting

Kleinere vertegenwoordiging mensen met een beperking noodzakelijk

Het is van belang dat organisaties en sociale instellingen voor mensen met een beperking zich door een kleine groep laten vertegenwoordigen voor overleg met de regering. Dit is nodig voor een goede gang van zaken en een betere aanpak, waarbij eenieder betrokken is en geholpen wordt. Dit is onder meer gebleken uit een onderhoud dat Het regeringsteam onder leiding van minister Ines Pané van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft gehad een aantal vertegenwoordigers van de genoemde organisaties en instellingen.

Partijen hebben elkaar op vrijdag 9 februari ontmoet in het Perscentrum van het Kabinet van de President. Het is de bedoeling geweest om tijdens de bijeenkomst met de verschillende organisaties voor mensen met een beperking te komen tot een platform om de knelpunten effectief aan te pakken. De meningen voor het opzetten van een platform zijn echter verdeeld. Voorgesteld is dat er vanuit de doelgroep focal points worden aangewezen, in deze personen die namens de organisaties in overleg treden met de regering. “We kunnen niet met een hele grote groep blijven praten”, aldus minister Pané.

Tijdens de meeting zijn de verschillende zorgpunten naar voren gebracht. Het gaat onder andere om de late betalingen van de financiële uitkeringen, gebrek aan subsidies voor de instellingen en het uitblijven van adequate oplossingen. Het personeel op de SoZaVo-wijkkantoren blijkt volgens de organisaties niet op een lijn staan wanneer het gaat om informatieverschaffing. Het ligt volgens minister Pané in de planning om een helpdesk bij het ministerie in te stellen om burgers in het algemeen, en mensen met een beperking in het bijzonder van de juiste informatie te voorzien.

Eerder is er in aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi een ontmoeting geweest met de Stichting Wan Okasi als een van belangenorganisaties voor mensen met een beperking. Het staatshoofd heeft toen benadrukt dat het de regering menens is om de problemen van de mensen met een beperking, binnen de Surinaamse samenleving, integraal en duurzaam aan te pakken.

In dezelfde lijn wees Harold Pultoo, voorzitter van de presidentiële werkgroep “Brede welzijn voor personen met een beperking” vandaag op de inspanningen van de regering om ook deze groep van de samenleving tegemoet te komen. Zo zijn er volgens Pultoo middelen vrijgekomen om het sociaal vangnet verder te implementeren en tevens de financiële uitkeringen aan sociaal zwakkeren op te trekken.