De Boodschap
Justitie & Politie

Korps Politie Suriname werkt aan afhandelen groot aantal dispensatie-aanvragen

Het Korps Politie Suriname (KPS) werkt aan het afhandelen van een groot aantal dispensatie-aanvragen. Commissaris Henry Seedorf, coördinator van het KPS Covid-19 Coördinatieteam gaf tijdens een persconferentie op 5 februari aan, dat er reeds 40.000 aanvragen binnen zijn gekomen. Via COVID-19.sr konden instanties gedurende de periode 4 tot en met 15 januari 2021 zich registreren. Dit registratieproject is gedaan met het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), dat belast is met toevoegen van dit registratiesysteem op COVID-19.sr.

De 40.000 dispensatieaanvragen behelzen herregistratie van dispensatiehouders en registratie voor nieuwe aanvragen. De aanvragen die aan alle criteria voldoen, worden voorzien van dispensatievisa welke persoonsgebonden zijn. Tal van instanties of personen hebben inmiddels per mail de dispensatievisa gehad. Alle dispensatiehouders komen voor in het systeem. Er zijn 43 sectoren als essentiële diensten opgenomen in het systeem waaronder de agrarische sector, vuilophaaldiensten, bakkerijen, hotels en luchtvaartmaatschappijen. De afhandeling van de dispensatieaanvragen is nog steeds gaande.

Jamile Diaz van DNV legt uit dat de visa niet voor altijd is. Hij adviseert aan dispensatievisahouders om de website geregeld te raadplegen. Elke houder kan op COVID-19.sr/id kijken als hij/zij in het dispensatiebestand voorkomt door het ID-nummer in te voeren.

Commissaris Seedorf geeft verder aan dat er binnenkort een verkortnummer bekend zal worden gemaakt, waar mensen kunnen bellen met betrekking tot de dispensatie aanvraag.