De Boodschap
Openbare Werken

Kortgedingrechter beslist dat minister Openbare Werken geen onrechtmatige uitspraken heeft gedaan tijdens persconferentie

In het kader van het slopen van het onafgebouwd politiebureau op de hoek van de Gemenelandsweg en de J. A. Pengelstraat is in de afgelopen periode uit diverse media vernomen dat dhr. Mukesh Mungra bezwaren en kanttekeningen heeft geplaatst tegen de sloopwerkzaamheden. Voorts is hij van mening dat de minister van Openbare Werken tijdens de op 24 augustus 2023 gehouden persconferentie inzake de sloopwerkzaamheden uitspraken heeft gedaan die op onwaarheid berusten, en de goede naam, eer en reputatie aantasten van de vervaardigers van de bouwtekeningen.

Ter rectificatie van de door de minister gedane uitspraken is middels een kortgeding gevraagd aan de kantonrechter zich hierover uit te spreken. Op 28 december 2023 heeft de kantonrechter in bedoelde rechtszaak uitspraak gedaan, waarbij op generlei wijze gebleken is dat de minister van Openbare Werken onrechtmatige en/of beledigende uitspraken heeft gedaan jegens de aanspanners van het kortgeding.

Met deze uitspraak van de kortgedingrechter wenst het ministerie van Openbare Werken te benadrukken dat in het handelen steeds een correcte belangenafweging plaatsvindt binnen de publiek-private sector.