De Boodschap
Kabinet van de President

KPS hecht groot belang aan informatie-uitwisseling

Het Korps Politie Suriname (KPS) hecht groot belang aan het uitwisselen van informatie in de strijd tegen de transnationale georganiseerde misdaad. Dit zegt politiecommissaris Bryan Isaacs tijdens de tweede dag van de High Level Security Conference. In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) geeft hij aan dat het KPS – als operationele organisatie belast met ordehandhaving en het waarborgen van veiligheid – ook een rol heeft gehad in de voorbereidingen naar de conferentie toe.

De politiefunctionaris zegt dat het van cruciaal belang is dat deelnemende landen en organisaties informatie met elkaar uitwisselen. “Wij leren van elkaar. Het gezamenlijk optrekken leidt altijd tot joint results.” Isaacs benadrukt dat KPS bilaterale samenwerkingen heeft met de buurlanden Guyana, Brazilië en Frans-Guyana. “Er zijn ook multilaterale samenwerkingen; we denken aan de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Interpol, de Association of Caribbean Commissioners of Police (ACCP). “Transnationale georganiseerde misdaad is vaak ook onderdeel van discussies met de buurlanden en de bovengenoemde instituten”, voegt de top politieambtenaar eraan toe. 

Hij vervolgt met te entameren dat landen en instituten de handen ineen moeten slaan om georganiseerde misdaad collectief aan te pakken. “Criminaliteit kent geen grenzen”. Als wetshandhavers moeten we effectiever samenwerken voor collectieve en positieve resultaten in de strijd tegen transnationale georganiseerde criminaliteit”, aldus de politiefunctionaris.