De Boodschap
Justitie & Politie

Leden OM, HOF en PCS komen bij elkaar voor sessie dienstverlening geestelijke gezondheidszorg

Op 26 oktober 2022 is er een overeenkomst getekend tussen de staat Suriname, in deze het Openbaar Ministerie (OM) en het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) voor de dienstverlening van de geestelijke gezondheidszorg.

In artikel 5 van de overeenkomst onder kop ‘Overleg en wederzijdse scholing’, is onder meer het volgende opgenomen: Op regelmatige basis vindt er tevens wederzijdse scholing tussen het Openbaar Ministerie en eventueel het Hof van Justitie enerzijds, en de rapporteurs van het PCS anderzijds plaats.

Op maandag 31 juli jongstleden is er hier een aanzet aan gegeven, waarbij leden van het Hof, OM en PCS bij elkaar zijn gekomen in een sessie. Het doel van deze bijeenkomst is het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende partijen binnen het strafrechtsysteem met de intentie om beter begrip te krijgen van elkaars gespecialiseerde kennisgebieden maar ook om de verantwoordelijkheden en rollen voor iedere partij vast te stellen. De discussie ging meer over hoe de taken uitgevoerd zullen worden.

Enkele onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:

  • psychische functies over het algemeen
  • psychiater en psycholoog, verschillende deskundigen, differentiatie, wie doet wat; de maatschappelijk werker – wanneer informatie nodig is over sociale achtergrond
  • wie kan de toerekeningsvatbaarheid beoordelen
  • wanneer rapportages vragen en welke
  • pre-screening voordat gevraagd wordt om rapportages
  • terminologie bij de verschillende deskundigheidsgroepen
  • terminologie in de ten laste legging; onderscheid tussen schuld en opzet;
  • wat wordt met het rapport gedaan door de rechter/ waarvoor wordt het gevraagd en waarvoor wordt het gebruikt
  • waarover willen de officieren/rechters informatie
  • casuïstiek

Na een zeer interessante en interactieve sessie lieten de participanten weten dat zij op kort termijn uitkijken naar een vervolgsessie.