De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Leerlingen Bibi Fatimaschool leren planten in petflessen

 Leerlingen van de Bibi Fatimaschool aan de Sophiaslustweg hebben op dinsdag 27 en woensdag 28 februari 2024 leren planten in petflessen. Deze sessies werden verzorgd door jongeren van het Tiny Food Gardens Project in samenwerking met het voorlichtingsteam van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) uit het ressort Kwatta. De leerlingen gingen enthousiast aan de slag om de 110 plantjes die zij kregen van LVV, over te planten in de flessen onder begeleiding.  Zij werden daarbij medegedeeld dat dit één van de manieren is om te voorkomen dat plastic in het milieu gaat rondzwerven. Zij kregen boekjes mee waarin zij de vorderingen van hun plant kunnen bijhouden.  

Deze sessie maakt deel uit van het project “Plant Donatie en Awareness Sessie Plastic Footprint Suriname”. Plastic Footprint Suriname (PFS) is een initiatief van UNICEF Suriname. UNICEF is de organisatie van de Verenigde Naties (VN) die zich wereldwijd inzet voor de rechten van kinderen en ook in Suriname streeft naar een goede toekomst voor ieder kind. Zij zijn van mening dat kinderen en jongeren recht hebben op een schone, gezonde en duurzame omgeving.

PFS die in Suriname uitgevoerd wordt door het Tiny Food Gardens project is opgericht om bij te dragen aan een fijne leefomgeving door samen te zorgen dat men in Suriname zo weinig mogelijk wegwerpplastic gebruikt. Omdat plastic echter zo verweven is met het dagelijks leven brengen zij alternatieven zoals hergebruik van petflessen onder de aandacht. Het ministerie van LVV die reeds enkele jaren jongeren efficiënt leert planten in de flessen kan zich geheel terugvinden in dit project. LVV stimuleert daarnaast het zelf planten voor eigen gebruik, gezien dit een manier is om zelfredzaamheid onder de jongeren te vergroten.