De Boodschap
Defensie

Legeraanvoerder Kioe A Sen: “Competente personeelsleden nodig”

De leiding van het ministerie van Defensie is tijdens een persconferentie breedvoerig ingegaan op actuele vraagstukken betreffende het defensieapparaat. Bevelhebber Werner Kioe A Sen heeft stilgestaan bij de vorderingen betreffende het beleidsplan 2021-2026 van het departement. “Dit plan welke nu in afronding is wordt de leidraad voor het Nationaal Leger. Investeren in de krijgsmacht en upgraden van het personeel is een cruciaal onderdeel van het beleidsplan”, aldus de legeraanvoerder op woensdag 9 november 2022.

Bevelhebber Kioe A Sen heeft onder woorden gebracht dat het upgraden van het legerpersoneel noodzakelijk is. “Dit omdat de defensievraagstukken en problemen heden ten dage complex worden. Hiervoor heb je competente personeelsleden en leiders nodig”. De hoogste legerfunctionaris geeft verder aan dat er een aanvang zal worden gemaakt met vijf reguliere opleidingen. De Bevelhebber: “We willen meer opleidingen starten, maar de capaciteit beperkt ons voor nu tot de vijf interne opleidingen waar we mee zullen aanvangen. Deze militaire opleidingen zijn vooral gefocust op het versterken van de officieren en onderofficieren.

De nieuwbakken bevelhebber wil het bureaucratische systeem dat zorgt voor ontevredenheid, onbegrip en zelfs voor frustratie bij het personeel, aanpakken. Hij geeft aan dat dit systeem door mensen wordt gevormd. Mensen die er zelf voor zorgen dat bureaucratie frustrerend werkt op personeel. Hij heeft onderstreept dat er concreet beleid hiervoor geformuleerd zal worden.