De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Leiding ministerie ROS oriënteert zich in Brokopondo

Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft een oriëntatie bezoek gebracht aan de ondergelopen gebieden in het district Brokopondo. De laaggelegen dorpen achter de Afobakastuwdam hebben de afgelopen dagen te maken met enorme wateroverlast. Dit heeft te maken het grote hoeveelheid water in het stuwmeer en het openen van alle vijf spuikleppen van de dam, door Staatsolie Power Company Suriname (SPSC).

De dorpen Klaaskreek, Nyun Lombé, Balingsoela, Lebi Doti, Drepada en zelfs het centrum van Brokopondo liggen blank. Volgens de hoofdkapitein van het dorp Klaaskreek hebben de mensen heel veel verlies geleden. Behalve dat de meeste kostgronden onder zijn gelopen, zijn er ook veel goederen vernietigd door het water.

De minister heeft de problemen van de mensen in de verschillende gebieden aangehoord en aangegeven in te komen waar nodig.  De mensen zijn alvast voorzien van een voedingspakket en gezond drinkwater. Verder gaf directeur Hermien Pavion van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) aan dat de mensen van wie de kostgronden ondergelopen zijn, zich kunnen registreren bij de bestuursopzichters in het gebied om in aanmerking te komen voor een kleine vergoeding. Zij kunnen zich registreren door middel van een foto van hun ID-kaart en bankrekeningnummer.  Ook de mensen die eerder getroffen waren en niet in aanmerking waren gekomen, kunnen zich weer registreren. Het is vooralsnog niet bevestigd of mensen die materiële schade hebben geleden, vergoed zullen worden.

Tijdens een meeting met Staatsoliedirecteur Anand Jagesar, heeft de laatstgenoemde aangegeven dat gebieden zullen moeten worden ontruimd als er meer water in het stuwmeer komt. Bij het spuien wordt er altijd naar gestreefd dat de stroomafwaarts gelegen gemeenschappen geen wateroverlast ervaren; dit is de zogenoemde safe spill. Echter is het ook met een safe spill onvermijdelijk dat de Surinamerivier onder de stuwdam aanzwelt, en met name laaggelegen gebieden direct langs de rivier onder water raken. De vooruitzichten bleken niet in overeenstemming met de werkelijkheid, de kleine droge tijd bleef uit.

Eens in de zeven tot tien jaar is er een extreem hoge waterstand in het stuwmeer, die spuien noodzakelijk maakt. Nu doet zich de unieke situatie voor dat in twee opeenvolgende jaren water moest worden geloosd. In 2021 is er 1,7 keer zoveel water meer als het jaargemiddelde over dertig jaar in het stuwmeer gestroomd. Van januari tot en met maart 2022 was de instroom respectievelijk 1,7, 2,5 en 5,5 keer zoveel als het gemiddelde over die maanden gemeten in de afgelopen dertig jaren.

De delegatie van ROS bestond verder uit de districtscommissaris van Brokopondo Ludwig Mendelzoon, de directeur Regionale Ontwikkeling Maverick Boejoekoe, onderdirecteur Gemeenschap Ontwikkelingen Ceraϊf Petres en onderdirecteur Veeteelt, Marion Henkie.