De Boodschap
Kabinet van de President

Local Content Board ingesteld

Ter uitvoering van een gestructureerd en gecoördineerd nationaal local content beleid, heeft President Chandrikapersad Santokhi de Local Content Board ingesteld. Dit team zal zich focussen op de standaarden van goederen en diensten en is tot en met 31 juli 2025 belast met de coördinatie hiervan.  De instelling heeft plaatsgevonden op 22 augustus 2023 op het Kabinet van de President. Het bestuur wordt voorgezeten door Arleen Emanuels.

Het doel van het ontwikkelen van nationaal local content beleid is om de waarde te vergroten die wordt gegenereerd door de exploitatie van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen, niet uitgesloten olie en gas, dat de economie ten goede komt. De Local Content Board heeft als taak het actief bevorderen van de bewustwordingsmodaliteit ten aanzien van local content in relevante sectoren op elk niveau van de Surinaamse samenleving en het inventariseren van alle uitvoeringsbesluiten en nagaan welke mechanismen gereed moeten zijn, ter implementatie van het lokale beleid.    “Suriname bezit genoeg expertises op alle vlakken dus laten wij daarvan gebruik maken om het local content beleid gestructureerd uit te voeren”, aldus de president.

Bij local content, gaat het erom dat multinationals naast het betalen van belasting onder meer ook diensten afnemen van lokale ondernemers. Deze bedrijven krijgen hierdoor de ruimte om te kunnen groeien en eventueel te kunnen exporteren. Hierdoor wordt er meer werkgelegenheid gecreëerd en zal de arbeidersklasse er ook beter van worden. Local content is van grote betekenis voor de economische ontwikkeling en vooruitgang van een land.