De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Lokale besturen van Frans-Guyana en Suriname versterken samenwerking

Op vrijdag 30 juni 2023 heeft een seminar plaatsgevonden over decentralisatie en het versterken van lokaal bestuur. Het seminar had tot doel de samenwerking tussen Frans-Guyana en Suriname te bevorderen en op het niveau van dignitarissen van beide landen te ondersteunen in de uitvoering van hun functie door aanhalen van wederzijdse banden. Een delegatie van Frans-Guyanese ambtsdragers bracht hiervoor een werkbezoek aan Suriname in de periode van 28 juni tot 02 juli 2023

Het seminar werd gehouden werd op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en werd voorgezeten door de waarnemend directeur Elizabeth Bradley van het Directoraat Internationale Samenwerking (DIS). Daarnaast waren van Surinaamse zijde eveneens aanwezig directeur Maverick Boejoekoe van het directoraat Regionale Ontwikkeling, Jennifer Jozefzoon-Wachter (onderdirecteur Decentralisatie en Districtsbestuur), Shafiek Goelaman (districtscommissaris Wanica-Zuidoost, zijnde de deken van de districtscommissarissen), een delegatie van dc’s en directeuren.

Sandra Trouchimara, burgemeester van Cayenne en tevens ondervoorzitter van het Franse Burgemeesters Collectief, fungeerde als delegatieleider van het team, dat verder ook uit andere burgemeesters en directeuren bestond. Waarnemend DIS-directeur Bradley gaf in het welkomstwoord aan dat het ministerie altijd op zoek is naar partnerschappen die kunnen ondersteunen met, onder andere, capaciteitsversterking en waarbij er geleerd kan worden van elkaar om ten dienste te kunnen staan van de verdere ontwikkeling van Suriname. Ook directeur Boejoekoe heeft in zijn openingstoespraak het belang van de samenwerking benadrukt. Verder vond hij het belangrijk dat er met elkaar van gedachten wordt gewisseld over het decentralisatieproces.

Burgemeester Trouchimora merkte op dat zaken in Frans-Guyana, met name bij de burgemeesters, op ongeveer dezelfde manier eraan toegaan als in Suriname. Zij benadrukte dat de interne structuren van de Territoriale Gemeenschap van Guyana (CTG) wel anders zijn. De onderdirecteur Decentralisatie en Districtsbestuur, Jennifer Jozefzoon-Wachter, stond stil bij het decentralisatieproces en de ontwikkeling die hiermee gepaard gaan. Zij benadrukte vooral de wettelijke regelingen en het regelmatig toerusten van het personeel op de commissariaten. Districtscommissaris Sherin Bansi van Saramacca sprak tijdens haar presentatie over artikel 159 van de Grondwet waarin is aangegeven dat de democratische ordening van de Republiek Suriname op regionaal niveau lagere overheidsorganen omvat waarvan de functie, organisatie, bevoegdheden en werkwijze bij wet worden geregeld. Dit is in overeenstemming met de beginselen van de participatiedemocratie en decentralisatie.

Verder gaf Bansi aan dat de samenstelling van de regionale vertegenwoordiging en de niveaus zijn vastgesteld in artikel 161, 162 en 163 van de Grondwet. Het districtsbestuur is belast met het dagelijks bestuur van het district. De burgermoeder benadrukte verder dat bevolkingsparticipatie ook belangrijk is. Het betekent voor het bestuur dat zij zich open moet stellen voor participatie van de burgers: een luisterend oor, toegankelijke en ontvankelijke overheid die regeert en in beweging komt.

Tijdens het seminar is ook gesproken over de introductie van de “One Village, One Product”. De “One Village, One Product”-beweging is een manier om de mogelijkheden voor lokale bewoners te bekijken en manieren te introduceren om hun district te ontwikkelen door ten minste één product te promoten. Ook kan er gedacht worden aan een bepaald aantrekkelijk concept en kan er daarnaast een specifiek gewas geteeld worden, zodat de districten hun eigen identiteit kunnen krijgen.

De delegatie onder leiding van burgemeester Trouchimara bracht op donderdag 29 juni 2023 een beleefdheidsbezoek aan de voorzitter van de Nationale Assemblee, Marinus Bee. Verder hebben de gasten ook kunnen genieten van enkele activiteiten rond de viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 2023.