De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV en commissariaat Saramacca pakken infrastructuur Uitkijkpolder aan

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en het districtscommissariaat Saramacca hebben in de afgelopen periode 30 kilometer aan wegen in de Uitkijkpolder aangepakt. Ook lozingen zijn opgeschoond. Landbouwers van het gebied zijn ingenomen hiermee, omdat er volgens hen bewezen wordt dat er aandacht is voor agrarische producenten. Zij hebben woensdagavond tijdens een bijeenkomst in de Uitkijkpolder dank uitgebracht aan LVV-minister Parmanand Sewdien, districtscommissaris Sherin Bansi-Durga en parlementariër Rajindre Debie.

De bijeenkomst markeerde de afronding van de werkzaamheden in de Uitkijkpolder door het aannemingsbedrijf SUPRA N.V. Het project werd in twee fasen uitgevoerd. In de tweede fase is 15 kilometer aan wegen bezand met kraskow. In de eerste fase heeft het aannemingsbedrijf D&D eveneens 15 kilometer weg belegd met klinkzand. Het staatsbedrijf NV Suriname Zwaar Materieel (SURZWAMhad eerder twaalf houten bruggen over de lozingen volledig gerestaureerd om de uitvoering van deze werkzaamheden mogelijk te maken.

Tijdens haar toespraak stond dc Bansi-Doerga stil bij de tot nog toe uitgevoerde werkzaamheden in de Uitkijkpolder. Zij wees op de noodzaak van goed onderhouden infrastructuur in productiegebieden om zo de kostprijs te verlagen. Parlementariër Debie gaf aan dat de boeren zich moeten organiseren om maximaal voordeel te halen uit de verdere ontwikkeling van de Uitkijkpolder en de agrarische sector. De Uitkijkpolder is één van weinige agrarische gebieden die model kunnen dienen van het gescheiden houden van irrigatiesystemen.

Volgens minister Sewdien is het niet makkelijk geweest om de agrarische sector weer op spoor te krijgen. Hij zegt dat er in productiegebieden zoals de Uitkijkpolder bitter weinig is gedaan. Sewdien heeft zich als minister eraan gecommitteerd om deze gebieden te ontwikkelen. De bewindsman acht het verder van belang dat er voor de Uitkijkpolder een waterschap in het leven wordt geroepen zodat de boeren ook medeverantwoordelijk worden voor onderhoud van infrastructuur en er niet steeds op de overheid gewacht wordt.