De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV huldigt boeren Coronie en Nickerie voor de waarborging van voedselzekerheid

Twintig (20) agrariërs uit de districten Coronie en Nickerie zijn op maandag 11 oktober 2021 in het rijstdistrict Nickerie door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gehuldigd voor hun verdiensten in de agrarische sector gedurende de afgelopen jaren. Het voornoemde vond plaats in verband met de Dag der Agrariërs, welke op 8 oktober is herdacht en Wereldvoedseldag dat op 16 oktober ook aandacht krijgt. De agrariërs ontvingen  een plakkaat, een presentje en een citrusplant. Volgens de bewindsman is dit maar een klein gebaar als blijk van  dankbaarheid dat de agrarische sector tot nu toe de voedselzekerheid  heeft kunnen garanderen.Tijdens zijn toespraak op het LVV-kantoor wees de bewindsman op zaken die door de regering worden aangepakt om de productie van padi op te voeren. Hiervoor is de afgelopen tijd gewerkt aan een complete revisie van twee (2) pompen aan het pompgemaal te Wakay en is de firma Kuldipsingh thans bezig voor de start van tenminste een (1) pomp te Wageningen voor de aankomende padi inzaai.

Minister Sewdien heeft de districtscommissaris van Nickerie, Senrita Gobardhan en haar werkarmen ook gevraagd om naar areaal uit te kijken voor de vele groenten verbouwers die tot nu toe vanwege gebrek aan landbouwareaal op bermen  hun gewassen moeten verbouwen. Met middelen uit een lening van de Inter American Development Bank, groot 30 miljoen Amerikaanse dollars zullen de verschillende waterschappen eindelijk geactiveerd worden.Om het contact tussen de agrarische sector in Nickerie met het ministerie te verbeteren is afgelopen weekend ook een agrarische adviesraad  geïnstalleerd.Volgens minister Sewdien zijn we allen bewust van de agrarische potentie van ons land, maar hij is de mening toegedaan dat het nu tijd is om deze potentie in productie om te zetten. De LVV-minister heeft de aanwezigen medegedeeld dat zijn ministerie zal werken aan het versterken van de verschillende instituten om de ontwikkeling in de agrarische sector tot grotere hoogtes te brengen.

In de planning staat ook het aantrekken van expertise ter ondersteuning van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum (ADRON). Verder zijn er afspraken voor de opzet van een verwerking en snelvries faciliteit voor de groente-export. Minister Sewdien gaf aan het nodige met zijn collega-ministers te zullen ondernemen om de agrarische sector te faciliteren, zodat de agrariërs verder de productie kunnen opkrikken.

 

De dag werd succesvol afgesloten met een geste bestaande uit groenten, fruit, vlees, vis en melk aan het kindertehuis De Open Poort te Nieuw Nickerie.