De Boodschap
Kabinet van de President

LVV schenkt fruitbomen aan AdeKus

In het kader van de samenwerking tussen het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), heeft het ministerie 25 fruitbomen geschonken aan de Faculteit der Technologische Wetenschappen. De symbolische overdracht vond plaats op 13 juli 2022 op het AdeKUS complex en werd de samenwerking middels het planten van twee citrusboompjes bezegeld. De boompjes werden geplant door waarnemend directeur Landbouw, Soedeshchand Jairam en Lydia Ori, richtingscoördinator agrarische productie van de faculteit.

Het ministerie van LVV heeft gemeend met deze schenking de samenwerking met de universiteit op te voeren. De schenking bestond uit manja, kersen en citrus plantjes. Waarnemend directeur Jairam geeft aan dat, rekening houdende met de klimaatsverandering en de grotere vraag naar voedsel in de wereld, de ontwikkeling van de landbouw zeer belangrijk is voor Suriname. “Om kennisontwikkeling op gang te brengen is er een zekere mate van samenwerking tussen alle stakeholders noodzakelijk. Ook zal de kwaliteit van onderwijs hierdoor opgevoerd worden”, zegt Jairam. “Het beleid van het ministerie is vooral gericht op voedselzekerheid en voorlichting is dus zeer belangrijk”, vult de directeur hierbij aan.

Lydia Ori merkt op dat het animo voor de studierichting landbouw afneemt. “Misschien als er incentives voor de agrarische sector wordt gegeven zullen er zich meer studenten aanmelden en kunnen de lopende landbouwprojecten door gaan”. Zowel de directeur als de richtingscoördinator geven aan dat studenten vaak kiezen voor studierichtingen als ICT en infrastructuur met het oog op oil and gas. Met het business partnerschap tussen AdeKUS en LVV kan er door een goede samenwerking, bijgedragen worden aan de local content.