De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV verzorgt training in veilig en verantwoord gebruik van pesticiden

De samenleving wordt bewust gemaakt van de gevolgen van het verkeerd en of onjuist gebruiken van bestrijdingsmiddelen oftewel pesticiden. Het voorgenoemde vindt plaats in het kader van het Pesticide Management System project, welke onderdeel vormt van het Agricultural Competitiveness Program (SU-L1020) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De afdeling Bestrijdingsmiddelen verzorgt trainingen in ‘Het veilig en verantwoord gebruik van pesticiden’ aan landbouwers, algemeen publiek en andere belanghebbenden in Suriname. De focus ligt op de landbouwers daar zij tot de grootste groep pesticide toedieners behoren. Voorts worden er ook trainingen op scholen of voor andere groepen verzorgd als reguliere werkzaamheden van de afdeling. In Commewijne zijn er in de afgelopen periode reeds trainingen verzorgd aan ongeveer 100 landbouwers van Kronenburg, Nieuw-Amsterdam en Cawapibo.

Uit voorgaande trainingssessies is ook gebleken dat mensen er (nog) niet bewust van zijn dat bestrijdingsmiddelen in de huishouding gebruikt worden. Muskietenkaars, muskieten lotion, vape matjes, rattengif, Baygon of een ander insecticide spray alsook een hondenshampoo behoren eveneens tot de groep van bestrijdingsmiddelen, daar zij gebruikt worden om een plaag (z.a. de muskieten) te doden of te onderdrukken.

Daarom is de voorlichting hieromtrent in de vorm van trainingscampagnes gericht op het verruimen van de bewustwording en ervoor te zorgen om mens (door o.a. het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen), dier en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen.

Onder bestrijdingsmiddelen wordt verstaan: alle stoffen die worden gebruikt om ziekten en plagen in de landbouw, veeteelt en in het huishouden te doden of te onderdrukken. Bestrijdingsmiddelen kunnen ziekten veroorzaken op zowel kort termijn (directe/ acute vergiftiging) als op lang termijn (chronische vergiftiging) z.a. onder andere luchtweg- en huidaandoeningen, maar ook het zenuwstelsel en de vruchtbaarheid/voortplanting schaden en kanker veroorzaken.