De Boodschap
Kabinet van de PresidentLandbouw, Veeteelt & Visserij

LVV’ers getraind om Surinaamse landbouwers te ondersteunen

 Het Suriname Agricultural Technical Cooperation Center (SATCC) is gestart met de training ‘Suriname Agriculture Cooperation China’ aan enkele medewerkers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het SATCC is een grant van China voor training, onderzoek, verwerking en voorlichting aan boeren in Suriname.  Naast de training, die op 18 maart 2024 is gestart is middels de grant de basisinfrastructuur voor de faciliteiten met utiliteiten bewerkstelligd, met daarbij een aanplant van cassave en zoete patat. De bedoeling is dat er meerdere gewassen worden geproduceerd waaronder eetbare paddenstoelen. Het uiteindelijke doel van dit project is de ontwikkeling van de Surinaamse landbouw.

Minister Parmanand Sewdien van LVV is zeer tevreden met de vooruitgang van het lopende landbouwproject. Het project, gestart met een grondig onderzoek naar verschillende fruit- en groentesoorten, heeft volgens hem succesvolle resultaten opgeleverd. “Er waren uitdagingen, maar die zijn succesvol overwonnen, want ik zie gezonde gewassen groeien.  Het aspect klimaatverandering is ook meegenomen bij het opzetten van het project waarbij een deel van de gewassen buiten wordt geteeld en een ander deel in kassen”, zegt de minister.

Jason Bakker, onderdirecteur Landbouw binnen het ministerie van LVV, laat doorschemeren dat de eerste trainingen in het afgelopen jaar zijn gestart, en dat dit jaar de andere activiteiten van het trainingscentrum van start gaan. Aanvankelijk zullen de trainingen zich richten op medewerkers van LVV uit Commewijne, Paramaribo en Wanica. De kennisoverdracht zal later worden uitgebreid naar de andere districten. Een opmerkelijk succes binnen het project is de ontdekking dat zoete aardappelen in het gebied geen tekenen van aantasting door aaltjes vertonen. Hoewel het vermoeden bestaat dat de gewassen resistent zijn, wordt momenteel onderzoek uitgevoerd om dit te verifiëren.

Jia Jinyi, Economic and Commercial Counselor bij de Chinese ambassade, zegt dat het project soepel verloopt. “De trainingsprogramma’s zijn praktischer en meer gefocust. De deelnemers worden getraind om meer mensen te trainen”, aldus Jia. Naar zijn mening is men beter voorbereid op de tweede training door het succes van de eerste.

Minister Sewdien is acht het van groot belang dat de participanten de verworven kennis delen met andere landbouwers. Ook vroeg hij de boeren in te zien dat er anders moet worden gewerkt vanwege de uitdagingen van het klimaat verwijzend naar de intensere regenval en de aanhoudende droogte. De bewindsman vroeg de LVV’ers de kennis op de juiste manier over te brengen. Het instituut zal er altijd als back-up zal zijn wanneer er vragen zijn en uitdagingen zich voordoen. Minister Sewdien is de Chinese regering zeer dankbaar voor de gegeven steun aan het project. Hij benadrukte hoe China’s lange geschiedenis in de landbouw heeft bijgedragen aan een succesvolle overgang naar moderne landbouwpraktijken, wat uiteindelijk zal leiden tot meer succes voor landbouwers en een betere voedselzekerheid.