De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische InnovatieKabinet van de President

Maximum pompprijzen voor komende maand vastgesteld

De maximum pompprijzen zijn per 13 augustus 2021 vastgesteld. De prijsberekening is gebaseerd op het nieuwe systeem dat vorige maand in werking is getreden. Prijzen worden maandelijks aangepast en zijn voor alle oliebedrijven hetzelfde. Pomphouders zijn vrij om een prijs aan te bieden onder de maximumprijs.
In het nieuwe systeem wordt de kostprijs van brandstof bepaald door de internationale olieprijs (inclusief de transportkosten) en de toegestane bedrijfsmarge. De gehanteerde internationale olieprijs is gebaseerd op het gemiddelde van de voorafgaande maand. Om te komen tot de uiteindelijke pompprijs, wordt de kostprijs hetzij verhoogd met een government take, hetzij verlaagd met een subsidie.
Brandstof vormt een belangrijk deel van de huishoudelijke uitgaven. De meeste huishoudens gebruiken unleaded. Het beleid van de regering is er daarom op gericht om de prijs van unleaded zo laag als mogelijk te houden. Tegelijkertijd hebben veranderingen in de wereldmarktprijs voor olie hun weerslag op de pompprijs.

De maximum pompprijzen voor de komende maand ingaande 13 augustus 2021 zijn als volgt:
• Diesel: SRD 17,95 per liter
• Unleaded: SRD 15,95 per liter
• Super: SRD 21,04 per liter