De Boodschap
Kabinet van de President

Medische specialisten willen centraal management voor ziekenhuizen

In een brainstormsessie met Surinaamse medische specialisten heeft president Chandrikapersad Santokhi de discussie gestart om het zorgbeleid te structureren en te decentraliseren. Het onderhoud vond plaats op 9 mei 2022 op het Kabinet van de President.

“Er is een kritieke situatie bij de inrichting van de gezondheidszorg en er zal moeten worden nagegaan wat er aangeschaft moet worden om de zorg te garanderen”, geeft het staatshoofd aan. Om de herinrichting van zorg effectief aan te kunnen pakken zijn er ideeën en suggesties van de specialisten nodig. Door de aanwezige specialisten, bestaande uit onder meer cardiologen en radiologen van het AZP, werd geopperd een bestuursvorm voor alle ziekenhuizen onder een dak te creëren. Er zal tevens moeten worden gekeken naar de kosten voor zowel de burger als voor de staat. Van dat punt uit zal er gesproken moeten worden met iedereen betrokken bij de gezondheidszorg met name; de gezondheidsmedewerkers, de regering en de burgers.

Glenn Oehlers, cardioloog bij het AZP gaf aan de “point of care” in te stellen. Dit zou ervoor moeten zorg dragen dat de zorg gedecentraliseerd wordt. Men gaat naar de mensen toe. Minister Krishnakoemarie Mathoera, ad interim van het ministerie Volksgezondheid, gaf aan dat de gehele gezondheidszorg opstelling gewijzigd moet worden.

Tijdens deze bijeenkomst werden ook het management en het besluitvormingsprobleem bij het Wanica Ziekenhuis en het Streekziekenhuis te Nickerie besproken. De specialisten hebben de regering gevraagd hen hierbij te ondersteunen. “De regering zal zich laten leiden door de beste inzichten, hiertoe heb ik de noodzakelijkheden van beide ziekenhuizen nodig”, stelde de president. Hij informeerde de groep over de gesprekken die hij heeft gevoerd met Siemens Nederland en dat er snel actie ondernomen moet worden wat reorganisatie betreft. “Een samenwerking met Nederlandse Ziekenhuizen is niet uitgesloten”, zegt het staatshoofd.

De aanwezige specialisten waren het er unaniem over eens dat het Wanica Ziekenhuis goede mogelijkheden biedt voor investering en uitbreiding. “Het Wanica Ziekenhuis is onderdeel van een integrale discussie. Alleen door reorganisatie kan een ziekenhuis goed gaan draaien en kunnen we zien hoe we met onze ziekenhuizen omgaan. Alles heeft te maken met efficiëntie en zal er structuur moeten worden gebracht in het geheel”, stelde het staatshoofd.