De Boodschap
Defensie

Meer immigratieposten voor optimalisatie grenscontrole Marowijnerivier

De grenscontroles op de Marowijnerivier moeten geoptimaliseerd worden. Momenteel moeten de manschappen van het Nationaal Leger het doen met beperkte middelen. Bovendien is er maar 1 immigratiepost langs de Marowijnerivier. “We hebben 1 boot en proberen zoveel mogelijk te surveilleren. We proberen ook samen met de Fransen patrouilles te doen, maar het gaat niet lukken om met een boot alles te beheersen en te controleren”, zegt minister Krishnakoemarie Mathoera in een vraaggesprek met journalisten tijdens de afsluiting van de civiel-militaire operatie in Albina op vrijdag 8 oktober.

Dagelijks varen passagiersboten vanuit verschillende plekken van en naar Frans-Guyana. Door de continu stroom van passagiers op de Marowijnerivier, is het raadzaam om op meerdere plekken immigratieposten te hebben. “U ziet zelf hoeveel boten op en neer gaan. Ik denk dat we daar mensen bewuster moeten maken. Het is een heel ander soort grens. We moeten de mensen bewuster maken om zich te laten inenten, dat is de enige oplossing. We hebben maar een immigratie punt hier. We verwachten niet dat mensen van Stoelmanseiland helemaal naar Marowijne komen om via de immigratiepost te gaan. Dat gaat niet gebeuren”, schets de minister het beeld.

Voor wat betreft Suriname onderstreept de bewindsvrouw dat er meerdere immigratieposten opgezet dienen te worden langs de hele Marowijnerivier. Zo alleen kan de controle beter beheerst worden. De Defensieminister zegt dat het heel erg kostbaar zal zijn om de immigratieposten op te zetten, vooral wanneer het gaat om huisvesting, onderhoud en beheerskosten. “Er moet alvast gekeken worden naar oplossingen om het beter te gaan doen in de toekomst.” Ze merkt op dat het een heel aparte vraagstuk is dat integraal bekeken moet worden. “Er moet gezamenlijk gezocht worden naar oplossingen hoe we het grensverkeer veilig kunnen regelen”, aldus de bewindsvrouw.