De Boodschap
Kabinet van de FirstLady

Mensenrechten voor LGBTQ-personen besproken tijdens gastcollege AdeKUS

Stichting Projekta en Parea Suriname hebben samen met de Faculteit der Juridische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) een gastcollege georganiseerd met als onderwerp: ‘De rol van justitiële autoriteiten bij het waarborgen van de mensenrechten van LGBTQ-personen’. Dit in het kader van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. De gastcollege werd gehouden op woensdag 17 mei 2023. Als onderdeel van het “Stand With Us”-programma, heeft Roberta Clarke, de rapporteur voor de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens (IACHR), een virtuele presentatie gegeven over het rapporteurschap van de IACHR omtrent de rechten van LGBTQ-personen.

Volgens de voorzitter van Parea, Juan Pigot, zijn de rechten van de Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Queer gemeenschap niet anders dan mensenrechten. “Om maar een voorbeeld te geven het recht om je bezit na te laten wordt normaal geregeld tijdens een huwelijk of in je huwelijksacte, dat soort dingen heeft de LBGTQ-gemeenschap niet”, meldt Pigot. De voorzitter is van mening dat de rechten van de LGBTQ-gemeenschap niet botsen met de rechten van de rest van de gemeenschap.