De Boodschap
Openbare Werken

Meteorologische Dienst geeft inzage in proces bovenluchtmetingen

Al ruim 24 jaar voert de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) bovenluchtmetingen uit met de ballonoplating van de ozon- en radiosonde, twee weerkundige instrumenten die metingen verrichten van de hoeveelheid ozon, temperatuur, vochtigheid en de luchtdruk. Ook worden er met de radiosonde windsnelheden en de windrichting opgemeten. Op maandag 28 augustus 2023 vond er bij het MDS-gebouw aan de Magnesiumstraat wederom een ballonoplating van de ozon- en radiosonde plaats. Daarbij is het oplatingsproces door de Meteodienst uiteengezet.

De bedoeling is om bekendheid te geven aan dit proces, zodat de samenleving op de hoogte wordt gebracht hoe de Meteodienst aan data van de weersverwachtingen komt. De Meteodienst vindt het nodig om de samenleving uit te leggen wat er allemaal wordt gedaan en waarom het van belang is. Het proces betreffende de oplating van een ozonsonde ziet er als volgt uit: Een week voor de oplating wordt de ozonsonde door technici voorbereid. Op de dag van oplating wordt het wederom getest en gekoppeld aan een radiosonde. Nadat alles van de ozon- en radiosonde goed zijn bevonden, wordt er een ballon aan de onderkant van het systeem opgevuld met helium of waterstofgas. Daarna wordt de sonde aan de ballon gevestigd en dan opgelaten.

Tijdens de oplating wordt de hoeveelheid ozon, temperatuur, vochtigheid en de luchtdruk dan gemeten. Ook de windsnelheid en de windrichting worden gemeten. Via een UAF-antenne op het dak van de Meteodienst, komt de data binnen op de dataprocessor, welke verder via een computer in een aantal grafieken terechtkomt. De verzamelde data wordt deels gebruikt in Suriname, maar het grootste deel wordt dan naar het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) in Nederland verzonden voor verdere verwerking. Met deze beschikbare data kan de dienst betrouwbare informatie prijsgeven aan de samenleving.