De Boodschap
DefensieKabinet van de President

Militaire School rond drie cursussen succesvol af

“Je moet elke dag je grenzen verleggen, dan zul je zeker verder groeien in je leven”, zei minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie tijdens de certificaatuitreiking aan onderofficieren die hebben deelgenomen aan drie cursussen. Deze plechtigheid vond plaats op donderdag 22 februari 2024 in de Multifunctionele zaal van het ministerie van Defensie.

Minister Mathoera spreekt van een mijlpaal binnen het Defensieapparaat. Volgens haar draagt het voortdurend bijscholen van de onderofficieren bij aan het verdere functioneren van het ministerie. Aan de manschappen is de ruimte geboden zich te onderscheiden door hun leiderschap, professionaliteit en toewijding. “Dit certificaat werd uitgereikt als blijk van waardering voor hun bijdrage aan de organisatie en het bevorderen van een veilige samenleving”, gaf de minister verder aan. Het certificaat is een symbolische beloning voor hun harde werk en toewijding aan de krijgsmacht.

De Surinaamse Militaire School (SMS) heeft drie cursussen afgerond in ongeveer 4 maanden tijd. Een daarvan is de Sergeant-Majoor cursus met 37 geslaagden. Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO)-commandant, Justus Hew-A-Kee zegt dat het doel van deze cursus was om onderofficieren hun kennis op zowel militair, sociaal en maatschappelijk gebied aan te scherpen. “De Sergeant-Majoor heeft een belangrijke rol in onze organisatie. Niet alleen als rechterhand van de commandant, maar vervult ook de rol van vader/moeder voor personen van de afdeling”, aldus commandant Hew-A-Kee.

Daarnaast zijn er dertien geslaagden voor de Onderofficiers Vorming. “Deze vorming was voor personen die de rang van sergeant al hebben, maar de opleiding daarvoor nog niet hadden gevolgd”, merkte de IDO-commandant op. Verder heeft de Militaire School de cursus Exercitie Instructeur aan zeven brandweerlieden met succes verzorgd. Zij hebben kennis opgedaan op het gebied van Instructie Bekwaamheid, Exercitie en Eerbewijzen.