De Boodschap
Financiën & Planning

Minister Achaibersing over begrotingsbehandeling

Suriname heeft voor dit begrotingsjaar een begrotingstekort van 19,6 procent, een bedrag van ongeveer SRD 6,8 miljard. Dit tekort wordt vooral bepaald door rente en aflossingen van leningen. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning geeft aan dat indien er geen nieuwe leningen worden aangegaan, Suriname pas in 2035 klaar is met het aflossen van de bestaande schulden. Dat zegt hij in een interview in ‘Financiën Actueel’.

Suriname is momenteel in gesprek met schuldeisers om die rente en aflossingen naar beneden bij te stellen of naar een latere periode te verschuiven, zodat het begrotingskort minder wordt. Daarnaast zijn er inkomstenverhogende en uitgavenverlagende fiscale maatregelen die ook in de begroting verwerkt moeten worden, om zo het tekort verder omlaag te brengen. Er zal een Nota van Wijziging worden ingediend. Deze Nota is al in het parlement besproken. De Nota van Wijziging zal met een realistischer begrotingstekort worden ingediend, maar dat kan pas wanneer de gesprekken met schuldeisers zijn afgerond en er bekend is wat de nieuwe rente en aflossingen zullen zijn.

Invloed herstelplan op de begroting

De inkomstenverhogende en uitgavenverlagende maatregelen en het sociaal pakket die allemaal in het Herstelplan zijn geformuleerd, zullen ook in de Nota van Wijziging worden verwerkt. Een deel van de maatregelen uit het Herstelplan zijn al in uitvoering; een ander deel is nog gepland.

Imago en rentebepaling

Minister Achaibersing geeft aan dat er ten aanzien van leningen en aflossingen materiële en immateriële zaken spelen. Tot de immateriële behoort het imago van een land. Zo heeft Suriname een behoorlijk slecht imago in de wereld. Om die reden trekt minister Achaibersing samen met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale samenwerking op. Zo moet Suriname internationaal weer het imago van een betrouwbaar land krijgen.

De rente van leningen wordt bepaald op basis van de betrouwbaarheid als land en de inschatting of zo een land de schulden terug kan betalen. Deze worden risicopremies genoemd. De hoge rentes van de Oppenheimer-leningen, die in het vorig regeertermijn zijn gesloten, laten eigenlijk zien dat het idee bestond dat wij deze schuld als land niet zouden kunnen aflossen. Het feit dat we leningen gesloten hebben met hogere rentes, geeft het imago van Suriname in de wereld aan, en dat imago moeten we verbeteren, aldus minister Achaibersing.