De Boodschap
Financiën & Planning

MINISTER ACHAIBERSING OVER WISSELKOERSVRAAGSTUK

De stijging van de Euro- en USD-straatkoersen zorgt voor veel onrust. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning ging daarom in op vragen over de huidige koersontwikkeling en stijging van prijzen voor goederen en diensten.

De wisselkoers is bepalend voor ons economisch leven. Zo stijgen er prijzen van goederen en diensten, naarmate de wisselkoers omhoog gaat. Voor onze economie is de focus wat meer op de US-dollar. Een belangrijke oorzaak is de vervlogen monetaire reverse van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Zolang er geen goede monetaire reserve is om de koers te kunnen managen, krijg je een situatie waarbij die koers meer door buiten bepaald wordt dan door de CBvS, geeft de minister aan. Er zijn maatregelen nodig. De regering is daarom gestart met de regeling van de retentie-dollars om importen van basisgoederen, brandstof en medicamenten te garanderen. Deze maatregel is ook bedoeld om de monetaire reserve van CBvS op te schroeven. Een deel van de retentie-dollars zal namelijk gebruikt worden om deze monetaire reserve weer op te bouwen. Daarvoor dient ook de steun van IMF.

Minister Achaibersing benadrukt dat ernaar gestreefd wordt om de koers te stabiliseren, waardoor prijzen ook stabiel kunnen blijven. Maar er moet ook rekening mee gehouden worden dat prijzen in supermarkten tevens bepaald worden door prijzen van goederen en diensten in het buitenland. Ter illustratie gaf de minister aan dat de wereldmarktprijs van een barrel olie aan het begin van dit regeertermijn, 40 USD was. Momenteel is deze boven de 60 USD per barrel. Suriname is een brandstof importerend land. Als de wereldmarktprijs stijgt, wordt deze doorbrekend in de prijs van brandstof aan de pomp. Maar ook de stijgende prijzen van transport en bijvoorbeeld containers, worden doorberekend.

De minister geeft aan dat de koers in principe door de markt bepaald moet worden, maar daarvoor moeten er eerst maatregelen getroffen worden. Volgens minister Achaibersing is het streven om de koers vrij te laten, maar door de situatie van de monetaire reserve en de financiële sector, die veel geld aan de overheid had geleend, wordt dat bemoeilijkt. Met het IMF is de vrijlating van de koers ook besproken.

“Je hoort rekening te houden met het juiste moment en het juiste niveau en alle andere actoren in die economie”, aldus minister Achaibersing. Om de koers vrij te laten, is er een goede monetaire reserve nodig en die moet dus weer opgebouwd worden.