De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Minister Ramdin ontvangt niet-residerend ambassadeur Bardov van Israël

Itai Bardov, de niet-residerende ambassadeur van de staat Israël voor Suriname die als standplaats Panama heeft, bracht op vrijdag 26 januari een bezoek aan minister Albert Ramdin op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Dit bezoek had als doel de betrokkenheid en samenwerking tussen beide landen te verdiepen.

Minister Ramdin benadrukte tijdens deze ontmoeting het belang van de bilaterale betrekkingen welke gebaseerd zijn op functionele samenwerking zoals technische bijstand, capaciteitsopbouw, landbouw en gezondheidszorg. De bewindsman legde uit dat Suriname zal blijven samenwerken met de Staat Israël bij het versterken van de bestaande bilaterale betrekkingen en het bevorderen van de samenwerking op verschillende gebieden die van wederzijds belang zijn.

De minister gaf verder aan dat in het streven om de economie van Suriname te diversifiëren, de regering graag de mogelijkheid wil verkennen om de reeds bestaande samenwerking in de landbouwsector te verbeteren, vooral de ontwikkeling van watermanagement in de rijstsector en het delen van ervaringen in de agri-business. Daarnaast noemde de minister het belang de handels-en investeringsmogelijkheden te onderzoeken.

Ook het recente conflict tussen Hamas en Israël kwam aan de orde, waarbij de minister aangaf dat de regering van Suriname via diplomatieke kanalen haar oprechte medeleven en sympathie heeft betuigd alsook de terroristische aanslagen heeft veroordeeld. “Het Surinaamse standpunt is niet ingegeven door een politieke keuze te maken, maar is gestoeld op moraliteit en humanitaire overwegingen. In dit kader is het kidnappen van onschuldige burgers en hun voor langere tijd vasthouden ook niet toelaatbaar” gaf de minister mee.

Suriname heeft ook opgeroepen tot het creëren van veilige toegang tot humanitaire hulp. Voorts benadrukte de minister dat Suriname samen met de internationale gemeenschap in haar oproep tot respect voor het internationaal humanitair recht onder alle omstandigheden, in overeenstemming staat met het Verdrag van Genève. Het streven van internationale inspanningen moet zijn om zo spoedig mogelijk een ‘staakt-het-vuren’ te realiseren. “Suriname herbevestigd zijn standpunt dat de enige duurzame oplossing voor vrede tussen Israël en Palestina een tweestaten-oplossing is, gebaseerd op de relevante resoluties van de Verenigde Naties”, zei de minister.