De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Minister Ramdin roemt relatie Zuid-Korea met Caribisch gebied

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft op dinsdag 11 oktober 2023 geparticipeerd in de 13e High Level Forum on Korea-Caribbean Partnerships. Deze activiteit vond plaats in Seoul, Zuid-Korea waarbij diverse ministers en ambassadeurs uit de Caraïbische regio en vertegenwoordigers van de Zuid-Koreaanse overheid en zakenwereld aanwezig waren.

Het prestigieus forum fungeert reeds jaren als een belangrijk platform voor samenwerking tussen Zuid-Korea en de Caraïbische landen in verschillende sectoren, waarbij de verdere uitwerking en concretisering van het samenwerkingspotentieel tussen de beide groepen centraal staat. Het forum bestond uit drie sessies waarbij thematische presentaties werden gehouden gerelateerd aan climate-change response, economie, handel en ontwikkelingssamenwerking tussen Zuid-Korea en het Caraïbisch gebied.

In zijn openingstoespraak uitte de minister van Buitenlandse Zaken van Korea, Park Jin, zijn erkentelijkheid voor de jarenlange solide en vruchtbare relatie die bestaat tussen Zuid-Korea en de Caraïbische landen, waarbij de mogelijkheden voor gedeelde welvaart en groei expliciet benadrukt werden. De Koreaanse minister legde verder de nadruk op de pioniersrol welke de havenstad Busan heeft weten te vervullen bij de significante economische ontwikkeling van Zuid-Korea en waarom deze stad, ook gekenmerkt als de “Ocean city”, Zuid-Korea in staat stelt zich verkiesbaar te stellen voor de Wereld Expo 2030. De verkiezingen zullen in november 2023 plaatsvinden in Parijs. Middels videoboodschap heeft premier Han Duck-soo de rol van Zuid-Korea in het Caraïbisch gebied benadrukt, alsmede zijn erkentelijkheid getoond voor de jarenlange partnerschappen, gebaseerd op de principes van wederzijds respect, trouw, gedeelde welvaart, vrede en veiligheid.

Minister Ramdin bevestigde in zijn presentatie de reeds bestaande historische relatie tussen Zuid-Korea en het Caraïbisch gebied. De bewindsman memoreerde hierbij ook dat de betrekkingen niet slechts politiek of functioneel van aard waren en dat Suriname trots was om te kunnen aangeven een bijdrage te hebben geleverd in de Koreaanse oorlog in de strijd voor vrijheid. Hij benadrukte verder de onlosmakelijke verbondenheid van de gepresenteerde sessies en deed een dringende oproep aan de Caraïbische landen om in collectief verband daadwerkelijk over te gaan tot urgente actie om zodoende de uitdagingen van de regio optimaal tegen te kunnen gaan. “Om dat doel te kunnen realiseren zal de focus niet alleen gericht moeten zijn op de functionele samenwerking, maar zal nauwe betrokkenheid van, met name, de private sector en overige relevante actoren tevens een cruciale vereiste zijn”, aldus de minister.

Verder gaf minister Ramdin aan dat het bieden van technologische hulp alleen wel belangrijk is maar dat het praktisch creëren van banen en stabiele inkomsten zinvoller is in termen van ontwikkeling. “En dat kan alleen gebeuren als we strategische elementen, zoals productiecentra, de capaciteiten in de landen zelf en dat, in combinatie met de aangeboden technologische hulp, kunnen benutten”, onderstreepte de minister. Hij stelt verder dat de uitdagingen van klimaatsverandering en hun weerslag op, onder andere, de waarborging van voedselveiligheid, water veiligheid, energie veiligheid, toerisme, connectiviteit, mens-tot-mens contacten, en betere marktoegankelijkheid slechts enkele evidente aspecten zijn die een geconcretiseerd regionaal plan van aanpak behoeft. Volgens minister Ramdin kunnen de resultaten van COP28, die in november gehouden zal worden in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, een leidende rol vervullen.

De bewindsman nodigde zijn gehoor uit om de discussies verder te voeren en vorm te geven op de conferentie van de Association of Caribbean States (ACS) welke in Paramaribo wordt gehouden in mei 2024. Ter bestendiging van de vriendschappelijke banden hebben de delegatieleiders, en marge van dit Partnership Forum, ook een beleefdheidsbezoek afgelegd aan president Yoon Suk Yeol. Tot slot is door beide ministers van Buitenlandse Zaken van Suriname en Zuid-Korea de ‘Joint Declaration on Comprehensive Partnership’ ondertekend ter verdere concretisering van de bilaterale agenda tussen Suriname en Zuid-Korea.