De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Ramsaran informeert parlement breedvoerig over overheidsbijdrage Covid-uitvaartkosten

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft de Nationale Assemblee breedvoerig geïnformeerd over de overheidsbijdrage inzake Covid-19-uitvaartkosten. Nadat de bewindsman op 13 januari reeds ingegaan was op dit onderwerp, heeft hij op dinsdag 25 januari nog meer gedetailleerde informatie verschaft. Zo gaf hij aan welke personen een aanvraag voor een uitkering kunnen doen. 

Dit kan door meerderjarige bloed- of aanverwanten van de overledenen. Verder kan het verzoek door een derde persoon gedaan worden, ten behoeve van iemand met een beperking of die onder curatele is gesteld. Gebeurt het verzoek bij een wijkkantoor of in een district, dan kan een ambtenaar de aanvraag ambtshalve indienen. De overheidsbijdrage per Covid-19-uitvaart is vastgesteld op SRD 10.000. Indien er binnen een gezin meerdere personen zijn overleden, is het bedrag dan het meervoudige van het aantal overledenen. In geval binnen hetzelfde gezin beide ouders of verzorgenden zijn overleden, worden de uitvaartkosten geheel gedekt door de overheid als de overlevenden minderjarig zijn of kunnen aantonen dat zij niet in staat zijn de kosten te dekken.

Het aantal afgehandelde verzoeken was per 13 januari gesteld op 254. Dinsdag deelde de bewindsman mede dat dit intussen is opgelopen tot 285. Daarnaast zijn nog 25 aanvragen in behandeling. Minister Ramsaran spreekt tegen dat zijn departement te lang over aanvragen doet. Hij benadrukt dat Sozavo slechts belast is met het administratief gedeelte, terwijl de uitbetaling door het ministerie van Financiën en Planning geschiedt. “Wanneer het administratief gedeelte is afgerond, wordt dit doorgeleid zodat de overmaking vanuit Financiën gedaan kan worden naar de ontvanger”, aldus de bewindsman. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting begeleidt aanvragers wel bij het invullen van hun stukken. De 25 aanvragen die nog in behandeling zijn betreffen indieners van wie de informatie onvolledig was.

Minister Ramsaran deelde het parlement mede dat het proces wel is versoepeld, zodanig dat de financiële middelen niet rechtstreeks naar de uitvaartdienst worden overgemaakt, maar naar de aanvrager. De persoon moet wel in bezit zijn van een bankrekening, omdat dit volgens de bewindsman de monitoring en verantwoording vergemakkelijkt. Hij merkt dat vanwege het verlies van dierbaren sommige aanvragers in een situatie zitten waarbij zij mentale begeleiding nodig hebben. Ook hier valt Sozavo in door contact met de personen op te nemen voor het indienen van hun verzoeken.