De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & SportRegionale Ontwikkeling en Sport

Minister ROS bespreekt knelpunten gemeenschap Stoelmanseiland

Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft op 30 oktober na het startsein van de schoonmaakactiviteiten, met de lokale gemeenschap van Stoelmanseiland van gedachten gewisseld. Knelpunten werden daarbij openhartig besproken. Tijdens de krutu hebben de bewoners twee petities aan de bewindsvrouw aangeboden.

Vooral de leerkrachten hebben onomwonden aangegeven dat ze worden geconfronteerd met allerlei beperkingen in hun performance. De ontwikkelingspremie die ze als toelage ontvangen is als gevolg van de moordende inflatie al jaren achterhaald en een aanpassing daarvan zal helemaal op zijn plaats zijn. Ze geven ook aan dat het aantal verlofdagen ook vermeerderd moet worden. Want wanneer ze voor privéaangelegenheden in de stad zijn, hebben ze dan niet genoeg ruimte om aan hun eigen persoonlijke zaken te werken. Voorts gaven de onderwijsgevenden aan dat zij graag zien dat er binnen de overheid en wel het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de nodige acties worden ondernomen om enkele leerkrachten woningen af te bouwen, zodat de huisvestingssituatie van deze groep enigszins verbeterd kan worden.

Minister Emanuel benadrukte dat zij een open oor heeft voor de vraagstukken die zijn aangehaald. Zij moedigde de leerkrachten aan om door te gaan met het goede werk en zei dat zij hun buitengewone bijdrage bij de vorming van leerlingen in het binnenland enorm waardeert. Bij de eerstvolgende Raad van Ministers zal zij de punten die in de petities zijn opgenomen, aan de orde stellen. Na de vergadering hebben de bewindsvrouw en andere functionarissen van ROS enkele schoolpakketten en sportmateriaal overhandigd aan de leerlingen van VOJ-Stoelmanseiland. Daarbij werd de leerlingen een hart onder de riem gestoken dat zij hun uiterste best moeten doen om een waardige plaats in te nemen in de gemeenschap.