De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Minister Sewdien laat gedachten gaan over uitbreiding melkveestapel

Minister Parmanand Sewdien heeft zich samen met de Agrarische Adviesraad Saramacca (AAR) gebogen over de uitbreiding van de melkveestapel. “Onze melkveestappel moet met 1500 melk producerende koeien toenemen”, zei de bewindsman op zaterdag 15 januari 2022 tijdens een onderhoud met de AAR. Tijdens dit gesprek heeft de LVV-minister aangegeven dat de prijs voor melkpoeder internationaal is gestegen van USD 4000,- naar USD 6300,- per ton.

 

Melkpoeder is niet alleen duurder geworden maar ook schaars en deze trend zal zich de komende tijd voortzetten. De lokale rauwe melkproductie bedraagt 2 miljoen liters per jaar en de consumptie 7 miljoen liters. Vijfmiljoen liters consumptiemelk wordt met geïmporteerde melkpoeder geproduceerd. De bewindsman meent dat de Surinaamse melkveestapel met ongeveer 1500 melk producerende koeien moet toenemen wil het land het gat van 5 miljoen liters op jaarbasis opvangen.

Vanwege de grote achteruitgang in de melkveesector heeft de Agrarische Adviesraad Saramacca minister Sewdien dan ook voorgesteld om in Saramacca een model trainingscentrum op te zetten, niet alleen voor het opleiden van jonge boeren, maar ook voor het begeleiden en bijscholen van bestaande boeren in de melkveehouderij. Dit om efficiënter te produceren en rasverbetering te bevorderen.

De bewindsman heeft de adviezen ter harte genomen en aangegeven dat er redenen genoeg zijn voor de regering om een stimuleringsplan voor de melkveesector te ondersteunen. De eerste stappen hiertoe zullen op korte termijn volgen.