De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Minister Sewdien ontvangt Agrarische Adviesraad Saramacca

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op zaterdag 15 januari 2022 de Agrarische Adviesraad Saramacca (AAR) ontvangen. Daarbij was ook districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca aanwezig.

De gesprekken tussen de AAR van Saramacca, minister Sewdien en de dc vinden maandelijks plaats. Op de vergadering van zaterdag 15 januari heeft de AAR een aantal urgente zaken de sector rakende aan de orde gesteld en ook adviezen uitgebracht aan de burgermoeder en de bewindsman.

De zaken waarover advies zijn uitgebracht aan de minister behelzen de volgende onderwerpen:

*De melkveehouderij en slachtvee in het algemeen en de opkoopprijs van rauwe melk in bijzonder;

*Over het opzetten van een plantvermeerderingsproject voor fruit en semi- meerjarige en meerjarige gewassen;

*Het opzetten en financiering van een model trainingscentrum voor de melkveeteelt voor jongeren;

*Het in het leven roepen van waterschappen in de belangrijkste productiegebieden in het district met name: Tijgerkreek west, La Poule, Uitkijkpolder en Pomona om het waterbeheer en onderhoud van de infrastructuur conform de Waterschapswet van 1931 zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 24 maart 2005 no.28 over te dragen aan een bestuur gekozen door de belanghebbenden.

De minister heeft de bovengenoemde adviezen van de Agrarische Adviesraad van Saramacca ter harte genomen. Hij zal dit intern met zijn stafmedewerkers bespreken en op de eerstvolgende meeting in februari de besluiten hieromtrent mededelen. Voor wat betreft de urgente zaken zal minister Sewdien via de districtscommissaris reeds de komende week in contact treden met de AAR van Saramacca.