De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Minister Somohardjo wil religieuze organisaties als partner voor acute noodverlichting

Minister Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) en collega-minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) hebben op 6 maart 2023 een meeting gehad met verschillende religieuze organisaties inzake acute noodverlichting. Deze organisaties ressorteren onder BiZa. De meeting werd gehouden in het Lallarookhgebouw.

Tot duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) behoort het aangaan van partnerschappen om de ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken. In dat kader gaat minister Somohardjo partnerschappen aan met de religieuze organisaties om de armoede effectiever te helpen bestrijden, gezien deze organisaties midden in de samenleving staan en het vertrouwen genieten van de samenleving.

Er zijn ruim 5000 aanvraagformulieren verdeeld onder de organisaties voor de koopkrachtversterking. De regering heeft het volledig vertrouwen in de religieuze leiders, dat die integer zullen zijn en de groep, die de hulp het hardst nodig heeft, zal voorzien van de ondersteuningspakketten. De bewindsman zegt dat eenieder het nu moeilijk heeft, maar er is altijd iemand die het moeilijker heeft dan de andere.

Om meer duidelijkheid te creëren rond het Sociaal Programma, deed minister Ramsaran, het voorstel om een gezamenlijke meeting bij elkaar te roepen op vrijdag 17 maart. Bij deze meeting zullen de leden van de Project Implementatie Unit (PIU) van Sociale Zaken, die de trekkers zijn van het Sociaal Programma in dialoog treden met de religieuze leiders. Tijdens deze meeting zullen ook de eventuele onduidelijkheden vanuit de samenleving met betrekking tot de registratieformulieren aan de orde komen.