De Boodschap
Kabinet van de PresidentOpenbare Werken

Ministerie OW presenteert jaarverslag 2023

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft het jaarverslag 2023 gepresenteerd. Het betreft met name alle beleidsrealisaties en activiteiten vanuit de verschillende directoraten alsook grote projecten in de planning. Het verslag is op 27 december 2023 gepresenteerd aan het publiek.

De presentatie van het verslag betreft het personeelsbeleid 2023, het capaciteitsopbouwprogramma, en de activiteiten van de verschillende directoraten t.w. Bouw- en Stedenbouwkundige Werken, Civieltechnische Werken, Onderzoek en Dienstverlening en Openbaar Groen.

Tijdens de presentatie van het overzicht van het personeelsbeleid komt naar voren dat er een gebrek is aan hoog en topkader. Om in te spelen op de behoefte van het personeel op het gebied van kennis is er een capaciteitsopbouwprogramma, bestaande uit 15 trainingen en 5 info sessies, uitgewerkt. Onderdeel hiervan is het creëren van een betere werkattitude en werkhouding.

De presentatie vanuit de verschillende directoraten betreft onder andere het overzicht van jaar en bouw en verkavelingsvergunningen, het Landelijk Woningbouw Project, waar gewerkt wordt aan het bouwrijp maken van terreinen voor zelfbouw alsook het gereed maken van de infrastructuur en ontwatering en de toegankelijkheid naar de bouwkavels. Naast dit programma komt er een Social Housing Project meer bekend als project 350. Hierbij worden 350 woningen aan de Zwartbontstraat te Reeberg geschonken door de Volksrepubliek China middels een grant.

Verder werden de afhandelingen van het Burgerinformatie Unit/ Rechtsaangelegenheden en het overzicht van het aantal kilometers van wegenrehabilitatie gepresenteerd alsook ophaal van trenzen en lozingen en de rehabilitatie van sluizen, gemalen en kanalen over het land. De ontwatering van het gebied van het Academisch Ziekenhuis is ook aanzienlijk verbeterd.

Er is tevens een uiteenzetting geweest van de grote infrastructurele werken die thans in uitvoering zijn. Deze betreffen onder andere de bouw van de brug over de Corantijnrivier, de aanpak van de Waterkant, het verwijderen van de Goslar, een tweede brug over de Surinamerivier, baggerprojecten en de aanleg van de weg naar Apoera. Daarnaast zijn er ook plannen gepresenteerd over het afvalbeheer. Hierin zullen recyclen en waste to energie technieken deel van worden.

Het jaarverslag van het ministerie van Openbare Werken werd overhandigd door Wiresh Mahabier van de afdeling ministeriële plan-unit aan OW-minister Riad Numohamed