De Boodschap
Kabinet van de President

Ministerie van Onderwijs geeft informatie omtrent recente ontwikkelingen

Binnen het onderwijsveld hebben zich de afgelopen periode enkele ontwikkelingen voorgedaan, die ook de nodige media-aandacht hebben gekregen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft daarom op vrijdag 27 oktober een persconferentie gehouden. Hierbij is de departementsleiding, onder leiding van minister Henry Ori, als volgt ingegaan op de laatste ontwikkelingen en andere aspecten het Onderwijsministerie rakende.

De bewindsman heeft benadrukt dat het ministerie eraan werkt om het onderwijsgebeuren overal in Suriname zo vlot mogelijk te laten lopen, zowel in de stad als het binnenland. Voor het basisonderwijs  zijn nog 362 leerlingen die geplaatst moeten worden op scholen. Een van de redenen hiervoor is dat ouders hun kinderen te laat hebben aangemeld voor de inschrijvingen. Verder is aangegeven dat er op sommige scholen gewerkt wordt met een AB-systeem om te voorkomen dat leerlingen een school te ver van huis moeten bezoeken. Dit betekent wel dat leerlingen in afwisselende groepen, de school drie dagen in de week bezoeken.

Het VOJ- doorstroom leerjaar 10 naar academisch of beroepsonderwijs, heeft wat uitdagingen, gezien de grote stroom naar de elektrische richting en het feit dat niet alle beroepsscholen ingericht zijn voor deze studierichting. Ook hier wordt thans het AB-systeem gehanteerd om de studenten te accommoderen. Het ministerie werkt aan een structurele oplossing voor het komende jaar.

Om het tekort aan VOJ-leerkrachten in het binnenland aan te pakken wenst minister Ori digitaal onderwijs te incorporeren. Het minOWC werkt samen met de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen en Regionale Ontwikkeling en Sport om het onderwijs in het binnenland te verbeteren. De scholen hebben naast gebrekkige stroomvoorziening, wegens de aanhoudende droogte ook drinkwater te kort. Het laatstgenoemde wordt in samenwerking met het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) aangepakt. Wat betreft studenten die langere afstanden moeten afleggen om de school te bezoeken, is met de start van het nieuw schooljaar wat druk gekomen op het schoolbusvervoer. Momenteel worden er samen met de bushouders de nodige en extra routes uitgestippeld, om vooral leerlingen die een lange afstand moeten lopen naar de hoofdwegen, tegemoet te komen.

Intussen is er schoolmeubilair aangeschaft. Deze worden geassembleerd en vervolgens gedistribueerd naar de verschillende scholen. De distributie van de meubels heeft voor het grootste deel ook al plaatsgevonden. Vanaf volgende week zullen ook nieuwe leerboeken gedistribueerd worden. Vermeldenswaard is dat het gaat om boeken die zijn ontworpen naar de Surinaamse onderwijscultuur.

Het ministerie is strategisch bezig het beroepsonderwijs te upgraden. Als onderdeel hiervan zijn in de afgelopen periode twee missies naar Azerbaijan afgereisd. Tijdens deze bezoeken hebben leerkrachten kennis gemaakt met competentiegericht onderwijs met de aandacht op de sectoren olie en gas, ICT, agro en toerisme. Het land biedt Suriname ook studiebeurzen aan.