De Boodschap
Kabinet van de President

Ministers Amoksi en Weerwind blikken tevreden terug op werkbesprekingen

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en zijn Nederlandse collega voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, blikken tevreden terug op de werkbesprekingen van de afgelopen dagen. Minister Weerwind heeft gedurende zijn werkbezoek gesprekken gevoerd aangaande de justitiële en politionele samenwerking tussen Suriname en Nederland. De bewindslieden zijn op donderdag 22 december 2022 tijdens een persconferentie in Royal Torarica ingegaan op de door hen en hun delegaties afgewerkte agenda. 

Beide delegaties hebben zich de afgelopen dagen gebogen over samenwerkingsgebieden als de Makandra-projecten, reclassering, decentralisatie van de rechtszorg, mensenrechten, kinderbescherming en het sluiten van samenwerkingsverdragen. Bij het laatste gaat het onder meer om een verdrag inzake internationale misdrijven; uitlevering van gevonniste personen en samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie en internationale ontvoering van kinderen. Verder is er ook gesproken over de aanpak van corruptie. De delegaties hebben in het kader van de dienstverlening naar de gemeenschap een veldbezoek afgelegd aan Winti Wai en eerder op de dag zijn het Openbaar Ministerie (OM), het Hof van Justitie en het ministerie van Volksgezondheid aangedaan.

“Wat wij de afgelopen dagen hebben vastgesteld is dat respect en wederzijds vertrouwen de basis vormen voor onze wederzijdse samenwerking,” aldus minister Amoksi. Minister Weerwind, die eerder dit jaar door zijn Surinaamse collega was uitgenodigd voor het werkbezoek, zegt dat het van gedachten wisselen over verschillende justitiële en politionele onderwerpen aan deze uitnodiging ten grondslag heeft gelegen. “Ook om de breedte en de diepte op te zoeken en om de praktijk te zien en te beleven.”

Volgens de Nederlandse bewindsman gaat het dan niet alleen om de theorie, maar ook om te zien wie het in de praktijk brengt. Hij zegt dat er schouder aan schouder moet worden samengewerkt. In bepaalde aspecten van het samengaan, moeten kinderen centraal staan. Vanuit deze visie zullen er stappen gezet worden en worden nagegaan wat de werkwijze is in Nederland en Suriname. Minister Weerwind: “Wat kan Suriname van Nederland leren en wat kan Nederland van Suriname leren.”

Hangende de besprekingen in Suriname is er vanuit Nederland goedkeuring ontvangen voor de volwassen en jeugdreclassering. Dit aspect zal volgens minister Amoksi met nieuwe energie en vanuit verschillende perspectieven opgepakt worden. Minister Weerwind zegt te Winti Wai te hebben geconstateerd met welke toewijding buurtbewoners werken aan een sportveld en tijd besteden aan kinderen. “Hoe die zich vermaken vooral in de vakantieperiode,” aldus de bewindsman. Hij praat van “heel veel positieve energie voor de leefbaarheid en veiligheid in die wijken.” “Ik ben heel dankbaar daarvoor. Je moet echt tussen de mensen staan om te weten wat er gebeurt en hoe dat is en dat heb ik gevoeld en geproefd,” laat minister Weerwind optekenen. Hij blikt positief terug, ook op een warm welkom door minister Amoksi en een fantastisch werkbezoek. De bewindsman zegt punten te hebben opgenomen, waar Nederland en Suriname elkaar kunnen versterken als optrekken. Hij vertrekt met een werkagenda terug naar Nederland.