De Boodschap
Kabinet van de President

MoU ter bevordering toerismesector

De ondertekening van het Memorandum of Understanding (MoU) tussen president Chandrikapersad Santokhi, de Hakrinbank N.V, het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), de Federatie van Para Plantages, Suriname Hospitality en Tourism Association (SHATA) vond plaats op maandag 30 mei 2022 in het penthouse van de Hakrinbank. Het MoU is ter formalisatie van de samenwerking tussen genoemde organisaties ter bevordering van de toerismesector.

Het is de bedoeling dat de recreatieoorden te Para gestimuleerd worden middels verbetering van de toegang, promotie, boekings- en betaalmogelijkheden en voor toegang tot financiele diensten, ofwel ‘financial inclusion’. President Chandrikapersad Santokhi gaf tijdens zijn toespraak aan dat ter realisatie van een welvarend Suriname een goede benutting van onze natuur en toeristische mogelijkheden nodig is. “De ondernemer is de primaire motor van de groei en ontwikkeling”, gaf het staatshoofd aan. De overheid moet hierbij een faciliterende rol spelen. Volgens de president is de regering de mening toegedaan dat de beste resultaten voortkomen uit public-private samenwerkingen. Hierbij gaf hij aan dat de recreatieoorden kunnen rekenen op de volledige ondersteuning van de regering bij het herstellen van de covid-19 pandemie. “Dit vergroot ook de recreatiemogelijkheden voor alle Surinamers”, vulde het staatshoofd aan. Hij roept de samenleving op om goed gebruik te maken van recreatie- en ontspanningsmogelijkheden van goede kwaliteit tegen betaalbare prijzen.

Het toerisme is een belangrijk aspect voor de economische sector. De recreatieoorden zijn een bron van inkomen en creëren werkgelegenheid, in het bijzonder, in het district Para. Dit levert een bijdrage aan local content. De bank heeft in het kader van het MoU haar kredietcondities voor de oorden versoepelt zodat zij de nodige investeringen kunnen plegen om een betere en veiliger toeristisch product aan te bieden. President Santokhi was zeer benieuwd met dit initiatief en wat de resultaten hiervan zullen zijn. Hij spreekt de hoop uit dat het zich verder zal uitbreiden tot de andere districten van van ons land.

Tijdens de ondertekening vond ook de soft launch van het boekingsportaal ‘Sucation’ plaats. Het platform is voorzien van alle nodige informatie en maakt het bezoekers makkelijker hun vakantie in te plannen en online hun boekingen te doen. De betaling geschiedt veilig online met Mopé, Hakrinbank Online Payments (HOP) of contant op locatie. In de toekomst zal dit platform ook internationaal beschikbaar zijn.