De Boodschap
Grondbeleid en Bosbeheer

Nationale workshop gehouden voor implementatie van Regionaal Actieplan voor lederschildpad

De dienst ’s Lands Bosbeheer/ Natuurbeheer (LBB/NB) ressorterend onder het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft in samenwerking met WWF-Guianas op woensdag 24 mei 2023 een belangrijke nationale workshop georganiseerd. Deze workshop had als doel de implementatie en adaptatie van het Regionaal Actieplan voor de lederschildpad in Suriname, te bespreken. Het evenement vond plaats in de Banquet Hall van Torarica Resort.

Tijdens de workshop werkten de deelnemers met de vier strategische lijnen die zijn opgenomen in het Regionaal Actieplan (RAP) voor de Noord-West Atlantische (NWA) lederschildpad. Middels deze werkwijze is er gezamenlijk input verzameld, die vervolgens gepresenteerd zal worden tijdens de Regionale Workshop in het midden van juni 2023. Hierbij zullen de landen Suriname, Guyana, Frans-Guyana en Trinidad  en Tobago betrokken zijn.

Uit recent verzamelde data (2018, 2019) blijkt dat er zorgwekkende afnames zijn in de Guiana’s en Trinidad en Tobago, die voorheen de grootste kolonies nestelingsgebieden ter wereld hadden. Het Regionaal Actieplan voor de NWA-lederschildpad richt zich op het implementeren van beschermende maatregelen voor de nestelende populaties van lederschildpadden in de Guiana’s en Trinidad en Tobago.

Tijdens de workshop zijn belanghebbenden tot vier strategische lijnen gekomen die prioriteit hebben bij het aanpakken van de populatiedaling:

  1. Wetgeving en handhaving
    2. Bescherming en beheer van kritieke habitats
    3. Maatschappelijke betrokkenheid
    4. Behoefte aan wetenschappelijke gegevens

Elke strategische lijn bevat oplossingscomponenten met specifieke doelen, doelstellingen en activiteiten die in een periode van vijf jaar (2023-2027) moeten worden uitgevoerd.

De workshop bracht diverse groepen en deelnemers bij elkaar, waaronder vertegenwoordigers van   LBB/NB van het ministerie van GBB, verschillende ministeries, ngo’s en tour operators. Daarnaast waren ook aanwezig vertegenwoordigers van het Kabinet van de President, STIDUNAL en Green Heritage Fund Suriname. De deelnemers werden verdeeld in vier groepen op basis van de eerdergenoemde strategische lijnen, waarbij zij hun input hebben gegeven en vervolgens gepresenteerd.

Dit is een belangrijke stap in de gezamenlijke inspanningen om de lederschildpadpopulaties te beschermen en te behouden. Samenwerking tussen verschillende landen en belanghebbenden is essentieel om deze iconische soort te beschermen en een duurzame toekomst voor de lederschildpadden te waarborgen.