De Boodschap
Kabinet van de President

NCCR acht gedegen voorbereiding en begrijpbare informatie noodzakelijk

De huidige extreme weersomstandigheden vragen volgens het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) om gedegen voorzorgsmaatregelen door de samenleving. Vanwege hevige regens van de afgelopen dagen zijn heel wat gebieden blank komen te staan, waarbij huishoudens ook schade hebben opgelopen. Om goed voorbereid te zijn, is het volgens NCCR-coördinator Jerry Slijngard ook noodzakelijk de weersverwachtingen in begrijpbare taal naar het publiek te communiceren.

Zonder de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) te kort te willen doen, merkt de functionaris op dat de informatie vaak te technisch is. Het moet volgens hem veel duidelijker en meer begrijpelijker. Het NCCR is na oriëntaties in het veld tot de conclusie gekomen dat de samenleving vaak niet omstandig geïnformeerd is over hetgeen verwacht mag worden wanneer het om het weer gaat. Indien dit het geval kunnen mensen alvast voorzorgsmaatregelen treffen om geen schade door wateroverlast te ondervinden.

Het NCCR heeft intussen rapportages uit verschillende gebieden ontvangen. Volgens de NCCR-coördinator vindt er constant monitoring plaats van de gebieden, zodat in geval van overstromingen of andersoortige calamiteiten, snel hierop ingespeeld kan worden. Slijngard zegt dat het bericht van de meteodienst aangeeft dat er een storing in het weer is opgemerkt waarbij voor Suriname heel veel neerslag is voorspeld voor de komende periode. Het is zeker een voorspelling waarmee rekening gehouden moet worden. Daarom moeten de mensen zich goed beschermen en ook de nodige maatregelen treffen om weinig tot geen schade op te lopen. Slijngard adviseert eenieder om hun apparaten en andere belangrijke spullen zo hoog mogelijk te zetten in geval van wateroverlast. Verder adviseert hij de samenleving om te letten op hun gezondheid. “De regen kan heel wat ziektes veroorzaken. Ik doe een beroep op de gemeenschap om waakzaam te blijven”, aldus coördinator Slijngard.