De Boodschap
Kabinet van de President

Nickerie krijgt twee nieuwe EBS-onderstations

Het district Nickerie krijgt twee nieuwe elektriciteitsonderstations. Het gaat om een substation te Clarapolder en een in de Van Pettenpolder. Het onderstation in de Van Pettenpolder komt te staan aan de Soekramsinghstraat, waar op zondag 18 december 2022 de eerstesteenlegging heeft plaatsgevonden. Deze eer viel te beurt aan de directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) Marcel Eyndhoven en de ambassadeur van de Republiek India, Shankar Balachandran. De bouwwerkzaamheden zijn namelijk gegund aan het Indiase bedrijf Kalpataru Energy. Het project wordt gefinancierd uit een lening bij de Caribbean Development Bank (CBD) en de totale kosten bedragen ongeveer USD 100 miljoen.

Directeur Eyndhoven spreekt van een deel van een groter project, met als doel het versterken van het elektriciteitssysteem van Suriname. Hij legt uit dat een nieuwe KV-transmissielijn de onderstations van de Clarapolder – waar de productie wordt opgewekt – en de Van Pettenpolder met elkaar gaat verbinden. “De bedoeling is dat de energie die wordt opgewekt nu op een hogere spanning getransporteerd wordt naar de Soekramsinghstraat en vandaaruit gaat dan de distributie op een lager niveau plaatsvinden,” aldus de EBS-directeur. Het voordeel van het project is volgens hem dat de EBS de distributie die vroeger op 12 KV plaatsvond nu anders zal laten gebeuren. Hierdoor krijgt de EBS meer ruimte voor uitbreidingen in haar systeem. “Het systeem wordt hiermee ineens sterker omdat er dan meer kan worden gedaan aan versterking voor een aantal jaren.” Directeur Eyndhoven zegt dat hiermee ook de verliezen drastisch worden teruggebracht. Doordat er nu alleen maar op distributieniveau wordt gewerkt zijn de verliezen relatief hoog.

Begin volgend jaar wordt in Paramaribo een aanvang gemaakt met een ander deel van het project, waarbij er een aantal substations gebouwd zal worden. “Allemaal met hetzelfde doel: de opgewekte energie die vanuit de opwekstations komt met een hogere spanning te transporteren zodat het systeem ook sterker en beter wordt”, zegt de EBS-functionaris. Hij legt uit dat er minder verliezen zijn wanneer elektriciteit op een hoger niveau wordt getransporteerd. Districtscommissaris Senrita Gobardhan toont zich ingenomen met het project. Volgens haar is in Nickerie de behoefte aan elektriciteit groot doordat er veel investeringen plaatsvinden in het district. De burgermoeder wijst ook op de aanstaande ontwikkelingen op het gebied van olie en gas, maar ook in andere sectoren.