De Boodschap
Volksgezondheid

Nieuw Stichtingsbestuur bij ’s Lands Hospitaal

Het ministerie van Volksgezondheid heeft op woensdag 17 mei 2023 het Stichtingsbestuur onder leiding van de heer M. Blokland ontbonden na een zittingsperiode van 3 jaren. Tegelijkertijd is een nieuw Stichtingsbestuur geïnstalleerd voor de komende 3 jaren met als voorzitter de heer C. Lachman.

Na de installatie ging minister Ramadhin in op de huidige situatie in de gezondheidssector en merkte op dat het ’s Lands Hospitaal een belangrijke rol speelt binnen het ziekenhuislandschap in Suriname. Vooral op het gebied van de moeder- en kindzorg speelt dit ziekenhuis een belangrijke rol. Recentelijk zijn nog drie nieuwe afdelingen in dit ziekenhuis geopend en zijn er een aantal projecten ter goedkeuring aangeboden. Het beleid van het Ministerie is erop gericht om het ziekenhuislandschap in goed overleg met de sector te herprofileren. Dit zal leiden tot het wegwerken van inefficiënties en het beter inzetten van de beschikbare resources. Er zal regelmatig overleg zijn met het stichtingsbestuur.