De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Nieuwe IOL-directeur en onderdirecteur Onderwijszaken aangesteld

Jerry Oldenstam, onderdirecteur Onderwijszaken (links) en Melisa Venetiaan, IOL-directeur (rechts)

Met ingang van 15 maart 2022 is Melisa Venetiaan aangesteld als directeur van het Instituut voor de Opleiding van Leraren, terwijl Jerry Oldenstam de nieuwe onderdirecteur Onderwijszaken is. De nieuwbakken directeur heeft tot voor kort leidinggegeven aan de afdeling Curriculum Ontwikkeling van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC).

Volgens directeur Venetiaan is het haar taak om het ‘Evangelie van de Vernieuwing’ naar hogere onderwijsniveaus te brengen. Tot nu toe was de vernieuwing alleen in het basisonderwijs en leerjaar 9 geïncorporeerd, maar nu is de gelegenheid er om de vernieuwing te brengen naar de hogere onderwijsregionen, met name het voortgezet onderwijs junioren en voortgezet onderwijs senioren.

Hierdoor zal er niet alleen bottom-up (van basisonderwijs naar hoger) aan de vernieuwing gewerkt worden, maar ook top-down om ervoor te zorgen dat het volledige onderwijssysteem de vernieuwing ervaart. Er moet veel gebeuren op het instituut, zegt zij. Daarnaast staat de accreditatie van de individuele opleidingen voor de deur. Het IOL is het instituut dat op indirecte manier invloed kan hebben op andere onderwijsniveaus en ook de aanstaande leerkrachten.

Het directieteam van het IOL bestaat verder uit dhr. Patrick Tjon Jaw Chong (Onderdirecteur Logistiek) en dhr. Serge Lemmert (Onderdirecteur Financieel Beheer).

Bij de formele aanstelling van de nieuwe IOL-directeur en onderdirecteur waren aanwezig Natasia Bennanon (directeur Algemeen Technisch Beheer), Sherida Zalman-Bergraaf (directeur Algemeen Vormend Onderwijs), Gracia Valies-Ormskirk, Roseline Daan (directeur cultuur) en de onderdirecteur Algemeen Vormend Onderwijs Muriël Hoepel. Het directieteam heeft net als minister Marie Levens de volledige ondersteuning aan de leiding van het IOL toegezegd. Namens de Raad van Toezicht van het IOL waren aanwezig de heren Jan van Ewijk en Frank van Dijk.