De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

NJA waardeert handreiking aan schoolgaande tienermoeders

Schoolgaande tienermoeders, die via het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), en wel  via het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) worden begeleid,, hebben op donderdag 28 december 2023 een voedselpakket ontvangen als gift voor de komende feestdagen. De middelen zijn gedoneerd door welwillenden uit Nederland.

Dit gebaar naar de jonge moeders heeft plaatsgevonden in goede samenwerking met het NJA. Stichting Brighter Futures en Stichting De Echte Vrijheid  zijn in samenwerking met  Stichting Hoop voor Morgen, de motor geweest achter dit gebeuren. Initieel was het de bedoeling om een workshop te organiseren voor de doelgroep met daaraan gekoppeld een ondersteuningspakket, maar vanwege externe oponthoud kon deze geen voortgang vinden in 2023.

De schoolgaande tienermoeders vormen een belangrijke doelgroep waarop NJA zich richt. Zij krijgen de nodige trainingen en begeleiding, waardoor bewustwording bij hen wordt  gecreëerd om hun onderwijsproces te blijven voortzetten en hun moederschap op een verantwoordelijke manier te dragen. Madhoeri Moenesar, onderdirecteur NJA, is blij met dit  gebaar en vindt het goed dat tienermoeders zich blijven melden bij NJA om zich te registreren voor de nodige ondersteuning, trainingen en begeleiding.  Dit is van belang voor hun verdere ontwikkeling.

De donateurs zijn tevreden, dat zij de schoolgaande tienermoeders hebben blijgemaakt. Ellen Banel die de oprichter is van zowel Stichting Brighter Futures  als  Stichting De Echte Vrijheid, heeft aangegeven dat het organiseren van enkele workshops voor deze doelgroep een voornemen is van de donateurs voor het komend jaar, om de jonge moeders te empoweren en te bemoedigen om zelfverzekerd te stappen in moederschap.