De Boodschap
Binnenlandse Zaken

OKB presenteert jaarverslag aan assembléevoorzitter Marinus Bee

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft haar jaarverslag 2021 overhandigd aan assembléevoorzitter Marinus Bee. Eerder heeft het OKB het verslag ook overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi. Hiermee is voldaan aan een wettelijk voorschrift, laat OKB-voorzitter, Samseerali Sheikh-Alibaks optekenen.

Tijdens de ontmoeting met de assembléevoorzitter waren er ook aanwezig de Secretaris en het plaatsvervangend lid van het OKB. Ingevolge artikel 2 lid 6 sub a van de Kiesregeling brengt het OKB haar jaarverslag uit aan de Regering en De Nationale Assemblée. Dit jaarverslag is tevens bedoeld om in compliance te zijn met die wettelijke bepaling. De OKB-Voorzitter stelt dat het parlement ingelicht is over het fungeren van het OKB. Daarnaast is er belangrijke informatie uitgewisseld en de uitgestippelde werkzaamheden van het OKB kort besproken. Het OKB is een grondwettelijk orgaan. Haar instelling is geschied bij de Kiesregeling. Het OKB houdt toezicht op de algemene, vrije en geheime verkiezingen en stelt de uitslag van de verkiezingen voor de samenleving bindend vast. “Het werk gaat gedurende de periode tussen twee nationale verkiezingen gewoon door”, laat Sheikh-Alibaks aantekenen.

Dit jaarverslag betreft de werkzaamheden die verricht zijn in het dienstjaar 2021. Sheikh-Alibaks stelt: “In deze periode heeft het OKB significante werkzaamheden verricht. Om een paar op te noemen: het houden van toezicht op post-electorate projecten die uitgevoerd zijn of nog in uitvoering zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken, het uitvoeren van controles op het kiezersregister, het trainen van het OKB-team, participeren in virtuele trainingen, workshops en summits die georganiseerd zijn door internationale organisaties, het deelnemen aan waarnemersmissies in de verkiezingen van andere landen.

De Commissie Wetgeving van het OKB is in 2021 ook gestart met het doorlichten c.q. evalueren van de verkiezingswetgeving. Na afronding zullen de uitkomsten daarvan met aanbevelingen worden voorgelegd aan de Regering en de DNA. Deze commissie heeft verder een onderzoek gestart over drietal verkiezingsgerelateerde onderwerpen. Zo ook heeft de Commissie CBB van het OKB het voorwerk reeds verricht om haar on-site controlewerkzaamheden op een effectieve wijze te kunnen verrichten op de diverse afdelingen en wijkkantoren van het CBB. In 2021 heeft zij slechts beperkt die controles kunnen uitvoeren vanwege de Covid-19. Ondanks stagnaties te wijten aan de Covid-19-pandemie heeft het OKB haar werk voortgezet en een aantal belangrijke zaken gerealiseerd.

“Suriname heeft nationaal en internationaal een goede naam als het gaat om de organisatie van verkiezingen. Het hoog houden daarvan is van eminent belang voor ons allen. Constructieve en optimale samenwerking met alle verkiezingsstakeholders is daarbij essentieel, concludeert OKB-Voorzitter Sheikh-Alibaks.