De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Onderhoud Arawarasluis gestart

Ter garandering van voldoende irrigatiewater voor de rijstbouw is indertijd een sluis te Arawara gebouwd om water vanuit de Boven Nickerie rivier, welke via de Wayambo rivier richting Coppename stroomde, te stuwen richting de Nickerie rivier. Hiermee wordt voldoende irrigatiewater voor de rijstbouw aan de rechteroever van de Nickerie rivier gegarandeerd. Tevens wordt door opstuwing van het water in de rivier de zouttong buiten gehouden. Met de voorspelde droogte in de komende periode maakt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij haast om deze sluis binnen een half jaar gerepareerd te hebben. Daarnaast dient een ontstane coupure  in de oever van de rivier gedicht te worden waar er veel water verloren gaat. De werkzaamheden zijn enkele dagen geleden door een aannemer gestart.

In Nickerie worden diverse projecten integraal aangepakt ter verhoging van de rijstproductie. Samen met het pompgemaal te Wageningen, de Arawarasluis en onderhoud van overige infrastructuur wordt de rechteroever van de Nickerie rivier van voldoende irrigatiewater voorzien. Te linkeroever worden 2 pompen te Wakay momenteel door LVV vervangen middels nieuwe en met uitvoering van de door IDB gefinancierde rehabilitatieprojecten van kunstwerken, natte- en droge infrastructuur tezamen met het activeren van de waterschappen in de 12 polders zal de voorziening van irrigatiewater in Nickerie weer optimaal zijn.